Statens bidragsordning - Sex og samfunn

Statens bidragsordning

Staten har laget en ordning hvor du i alderen 16-19 år får økonomisk støtte til prevensjon. I dag utgjør dette 111 kroner for prevensjon i tre måneder.

Det betyr at en pakke med de billigste p-pillene blir gratis, mens de som koster over 111 kroner må du selv betale resterende del av summen over 111 kroner.

Hvis du ønsker langtidsvirkende prevensjon som p-stav, hormonspiral eller kobberspiral vil prisen variere ut i fra hvor gammel du er. Dersom du er 16 eller 17 år vil alle tre variantene være gratis, men dersom du er 18 eller 19 må du betale en egenandel.

Bidragsordningen fungerer slik at det trekkes fra en viss sum for hvert år prevensjonsmiddelet varer før du fyller 20 år. Årlig utgjør denne summen 111 kroner x 4, altså 444 kroner. Hvis en p-stav koster 1200 kroner kan du trekke fra to år med prevensjon hvis du er 18 (1200 minus 888 kroner) og ett år hvis du er 19 år (1200 minus 444 kroner). Under kan du se en tabell for hva de forskjellige koster, basert på priser fra 1. januar 2016.

 

Billig prevensjon illustrasjon 220616

Kobberspiralen er gratis til og med fylte 18 år. Når du er 19 år vil du måtte betale en egenandel. Du må ha resept for å hente denne på apoteket. Det er kun typen NOVA-T 380 som er med i bidragsordningen. Den som skriver ut resepten må derfor passe på at det blir skrevet på riktig type kobberspiral.

 

Oslo: FUSA-prosjektet

Unge kvinner mellom 20-24 år (har fylt 20, men ennå ikke fylt 25) som er bosatt i Bydel Grünerløkka (enten folkeregistrert eller bostedsadresse i bydelen) har fra 1. februar 2015 hatt tilbud om gratis prevensjon.

Dette prosjektet kalles FUSA (Forebygging av uønskede svangerskap og abort), og vil fra 1. februar 2017 utvides til bydelene Bjerke og St. Hanshaugen.

 

Har du spørsmål? Ring oss på telefon 22 99 39 00 eller chat med oss!

 

Prevensjon