Skamløsprisen - Sex og samfunn

Skamløsprisen

Skamløs betyr å ikke skamme seg over noe. Synonymer til skamløs er dristig, frekk, tøff, grenseoverskridende, nonchalant, upassende og lignende.

Skam kan blant annet bidra til at mennesker ikke fullt ut kan leve i tråd med sin ønskede seksualitet, enten dette innebærer identitet, orientering, preferanser, følelser eller annet som for enkelte kan virke utfordrende.

Sex og samfunn ønsker å fjerne skam rundt temaer knyttet til seksualitet ved å berømme enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som jobber for å løfte temaer og fjerne skam.

 

Formål

Skamløsprisens formål er å løfte frem enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper (utenfor Sex og samfunn) som har oppmuntret til mot og åpenhet om skambelagte områder innenfor seksualitet.

Prisen skal bidra til å øke synlighet, bevissthet og kunnskap rundt temaer knyttet til seksualitet. Skam og stigmatisering gjør at sider ved seksualitet kan føles vanskelig å snakke om, og med denne prisen ønsker vi å motarbeide dette. Prisen skal sørge for at ulike sider ved seksualitet slippes frem i lyset og på den måten ønsker vi at prisen skal bidra til å fjerne skam.

 

Kriterier

Kandidater til Skamløsprisen har gjennom sitt engasjement løftet frem skambelagte områder innen seksualitet og skapt en positiv debatt omkring temaet.

Kandidater til Skamløsprisen bør oppfylle følgende kriterier:

  • Skapt debatt og økt bevissthet gjennom formidling av kunnskap om seksualitet.
  • Har gjennom sitt engasjement bidratt til å fjerne fordommer og skam knyttet til seksualitet.
  • Er et godt forbilde.
  • Har nådd bredt ut i sitt arbeid, både sosialt og geografisk.

 

Jury

Juryen vurderer hver kandidat etter gitte kriterier og avgjør hvem som får tildelt Skamløsprisen. Jury for 2017 vil ferdigstilles i begynnelsen av 2017.

 

Tildeling

Tildelingen vil skje på Verdens seksuelle helsedag 4. september. Denne dagen er et initiativ fra World Association for Sexual Health, og skal bidra til å skape oppmerksomhet rundt seksuell helse. Skamløsprisen søker å gjøre nettopp dette, å øke synlighet, bevissthet og kunnskap rundt temaer knyttet til seksualitet, og vi vil derfor markere denne dagen ved å løfte frem og berømme de blant oss som oppmuntrer til mot og åpenhet rundt skambelagte områder innenfor seksualitet.

Mer informasjon kommer.

Skamløsprisen