Timebestilling av selvtest under koronautbruddet

På grunn av koronautbruddet er det ikke tilbud om drop-in ved Sex og samfunn. Våre tilbud er kun tilgjengelig for unge under 25 år, det vil si deg som er født i 1996 eller senere.

Om du ønsker time hos lege eller sykepleier kan du ringe oss for en time samme dag. Vi ønsker å ha færrest mulig personer inne i lokalene våre, og mange vil få hjelp via en telefon-konsultasjon. Hvis du ønsker å teste deg for kjønssykdommer kan du bestille time på nett. Som ved andre tilbud ved Sex og samfunn er det kun mulig å ta selvtest dersom du er under 25 år, det vil si født i 1996 eller senere.

Vi har samlet en del informasjon om vårt tilbud i denne perioden på en egen side. Her kan du blant annet få svar på:

  • Hvordan bestiller jeg time til selvtest?
  • Kan jeg komme for selvtest hvis jeg hoster eller er syk?
  • Kan jeg komme for selvtest hvis jeg har vært i utlandet?
  • Hvordan bestiller jeg time for andre ting enn selvtest?

Vi vil fortløpende legge ut informasjon om vårt tilbud, og gjør oppmerksom på at endringer kan skje. Vi forholder oss til råd fra helsemyndighetene, og vil derfor gjøre endringer i tilbudet dersom råd og retningslinjer krever dette.

Du finner også informasjon om koronaviruset på Folkehelseinstituttets nettsider. Husk og lytt til rådene fra myndighetene, vi har alle et ansvar for å hindre smittespredningen.