HFU-dagen 2017

Nasjonal konferanse for alle som jobber på helsestasjon for ungdom, i skolehelsetjenesten eller med seksuell og reproduktiv ungdomshelse.

I 2017 arrangerte vi den første landsomfattende konferansen for helsestasjon for ungdom i Norge. Målet med konferansen er å tilby:

 • oppdatert kunnskap om prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner
 • nye tips og verktøy for bedre konsultasjoner om seksualitet
 • møter med engasjerte kollegaer fra hele landet for å utveksle erfaringer

Vår visjon: Vi tror på verdien av faglig påfyll, utveksling av erfaringer og det gode møtet med kollegaer fra andre steder i landet. Vi mener det er på høy tid at seksuell og reproduktiv ungdomshelse løftes til et nasjonalt nivå ved etablering av en årlig konferanse.

Program for HFU-dagen 5. september 2017

 • Innledning og åpning ved Arild Johan Myrberg fra Helsedirektoratet
 • P-pillen 50 år ved Britt-Ingjerd Nesheim, styreleder i Sex og samfunn
 • Prevensjon i 2017 ved Marius Johansen, Sex og samfunn
 • Kyleena hormonspiral 5 år – for hvem? Bayer (sponset innlegg)
 • HPV-vaksine, for hvem og når? MSD (sponset innlegg)
 • Nytt om nødprevensjon ved Marius Johansen
 • Å snakke om sex, viktige verktøy i konsultasjonen ved Tore Holte Follestad, Sex og samfunn
 • Å snakke om sex, perspektiver fra Røde Kors ungdom og Skeiv Ungdom
 • Det du lurer på, ny bok om seksualundervisning, forfatterne presenterer
 • Den lille quizen om Seksuelt overførbare infeksjoner, Marius Johansen
 • Følelsen og størrelsen ved Maria Røsok, Sex og samfunn

 

Om foredragsholderne:

 

Arild Johan Myrberg, seniorrådgiver i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon.

Han har siden 1997 arbeidet i den sentrale helseforvaltningen med ulike strategier innen seksuell- og reproduktiv helse.

 

 

 

 

 

Britt-Ingjerd Nesheim, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, professor emerita ved Universitetet i Oslo, styreleder i Sex og samfunn.

Leder for kvinneklinikken, Ullevål sykehus og professor ved UiO til 2012. I årene 2007-2010 var hun studiedekan ved Det medisinske fakultet, UiO. Nå er hun leder for Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Helse Sør-Øst. Hun har skrevet lærebok og lærebokkapitler om prevensjon og undervist om prevensjon for medisinerstudenter, helsesøstre og jordmødre. Hun underviser fortsatt i reproduksjonsfysiologi for medisinerstudentene i Oslo.

 

 

Tore Holte Follestad, sykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning NACS og assisterende daglig leder på Sex og samfunn

Har lang erfaring fra ulike problemstillinger innenfor sexologifeltet, og har særlig vært opptatt av kommunikasjon og helsefremmende arbeid med menn som har sex med menn, hivpositive og sårbare grupper. Han underviser kommunikasjon og sexologiske temaer på flere universiteter og høyskoler i landet.

 

 

 

Marius JohansenMarius Johansen, lege og medisinskfaglig ansvarlig på Sex og samfunn

Har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som fastlege på Lillestrøm legesenter, samt som lege på helsestasjon for ungdom. Tidligere ansatt ved SUSS-telefonen i over 4 år, og 2 år som SUSS-lege på radioprogrammet Juntafil på NRK P3.

Er ansvarlig for faglig oppdatering, kurs og forskning på Sex og samfunn i Oslo. Hovedforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet.

 

 

Marit Myreng, Røde Kors ungdom

Vært frivillig gruppeleder for Seksualopplysning og Seksuell Helse i Oslo Røde Kors Ungdom siden 2015. Jobbet som sykepleier i 7 år, og har videreutdannelse innen Seksuell Helse og Seksualopplysning.

Skal snakke om hvordan ungdom ønsker å bli møtt og om hvordan de faktisk blir møtt av helsepersonell, på godt og vondt, i konsultasjoner som omhandler smittesjekk og seksuell helse.

 

 

Ask Aleksi Berglund, politisk nestleder i Skeiv Ungdom

Ask er politisk nestleder i Skeiv Ungdom, tidligere ansatt i skoleprosjektet Restart. Brennende opptatt av at all ungdom skal bli møtt på en god måte i møte med skolen og helsevesenet. Som transperson er kjønnsidentitetstematikk noe som berører Ask personlig og profesjonelt.

 

 

 

Maria Røsok, daglig leder på Sex og samfunn

Konferansier for dagen.

 

 

 

HFU-dagene