8. November

  • Telefonen er åpen

    Telefontid kl. 9-11.00 og 12.30-14.30

  • Klinikken er åpen

    Klinikken er åpen kl. 15.00-19.00