Arrangementer

Har ungdom i kommunene et likeverdig helsetilbud?

Arrangementet er 10. juni kl. 12-13.00 på Zoom. Meld deg på her!

Sex og samfunn lanserer en rapport om kommunenes tilbud om helsestasjon for ungdom og inviterer til diskusjon om dette. På arrangementet vil vi høre fra Høyre, Senterpartiet og Rødt, samt relevante aktører på feltet.

Rapporten inkluderer funn fra en undersøkelse som er besvart av nesten 300 kommuner. Funnene gir et bilde av kapasitet, ulike tilbud og type kompetanse som er tilgjengelig for landets ungdom.

Visste du at 20,9% av helsestasjonene ikke har åpent hver uke? Det er stor variasjon i åpningstider, men gjennomsnittlig åpningstid er 3,9 timer per uke. Gjennomsnittlig aldergrense er 13-23 år, men her er det også store forskjeller.

Rapporten har kommentarer fra ulike instanser og aktører. I tillegg avslutter rapporten med klare anbefalinger til beslutningstakere.

Om oss