2021

Sex og samfunn svarer på relevante høringer på SRHR-feltet og kommer med innspill til ulike budsjettprosesser og partipolitiske program.

Innspill fra Sex og samfunn i 2021:

 

 • Skriftlig innspill til ny regjering 2021
 • Skriftlig innspill til Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
 • Skriftlig innspill til Plan for seksuell- og reproduktiv helse i Oslo 2022-2025
 • Skriftlig innspill til Strategi for arbeid med personer dømt for seksuallovbrudd (2021-2024)
 • Skriftlig innspill høring NOU 2020: 14 Ny barnelov
 • Skriftlig innspill til forslag om tverrfaglig kartlegging av barn i barnevernet
 • Skriftlig innspill til forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress
 • Skriftlig innspill til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning
 • Skriftlig innspill til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning
 • Skriftlig innspill til forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning
 • Skriftlig innspill til forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning
 • Skriftlig innspill til forskrift om nasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning
 • Skriftlig innspill til representantforslag for bedre behandlingstilbud for rusavhengige
 • Skriftlig innspill til høyring om forslag til endringar i reglene om hjelpemiddel frå folketrygda til personar med kjønnsinkongruens
 • Skriftlig innspill til høring av forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner
 • Skriftlig og muntlig innspill til representantforslag om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmoberedskap i heile landet

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Om oss