2021

Innspill fra Sex og samfunn:

  • Skriftlig innspill til høyring om forslag til endringar i reglene om hjelpemiddel frå folketrygda til personar med kjønnsinkongruens
  • Skriftlig innspill til høring av forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner
  • Skriftlig og muntlig innspill til representantforslag om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmoberedskap i heile landet
  • Skriftlig innspill til representantforslag for bedre behandlingstilbud for rusavhengige

Om oss