2020

I 2020 jobber vi for følgende tre kjernesaker:

  • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år ved å:
    • utvide statens subsidieordning for prevensjon, slik at de under 16 år inngår i denne ordningen
    • sikre at vedtaket om å utvide forskrivningsretten for prevensjon for helsesøstre og jordmødre gjennomføres. Vedtaket ble tatt ved behandling av Folkehelsemeldingen Gode liv i eit trygt samfunn og er som følger: “Stortinget ber regjeringen fjerne begrensningen som gjør at helsesykepleiere og jordmødre ikke har forskrivningsrett på alle typer prevensjon til unge under 16 år.”1
  • Styrking av helsestasjon for ungdom, slik at alle unge over hele landet får god tilgang til helsetilbud ved helsestasjonene. Dette inkluderer gode åpningstider og tilgjengelig helsepersonell. Vi ønsker også at ansatte ved helsestasjonene har kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse. Vi jobber blant annet for at Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom skal følges, slik at alle unge, uansett hvor de bor i landet, skal ha tilgang til gode helsetjenester.
  • Utvide rett til selvbestemt abort frem til uke 22. Ved å utvide retten til selvbestemt abort frem til uke 22 blir valget kun opp til den gravide, som vi mener kjenner sin situasjon best og som er best egnet til å ta beslutninger angående eget liv. Les vår uttalelse om saken her.

 

Stortinget (2019): Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn. Vedtak 589.

Om oss