2022

I 2022 jobber vi for følgende tre kjernesaker:

  • Sikre rett til selvbestemt abort frem til uke 22 og fjerne nemndene 

Sex og samfunn mener at retten til selvbestemt abort bør utvides frem til uke 22. Vi har jobbet med retten til selvbestemmelse i 50 år, og har lenge ment at nemndsystemet ikke fungerer.Vi mener at valget kun bør være opp til den gravide. Det er den gravide som kjenner sin situasjon best og som er best egnet til å ta beslutninger angående eget liv.

Les mer om hva Sex og samfunn mener om abort.

 

  •  All prevensjon skal være gratis  for alle   

Sex og samfunn mener at all prevensjon skal være gratis for alle. Per i dag får personer i alderen 16-21 år økonomisk støtte til prevensjon fra staten, i tillegg til at kondomer er gratis. Kondomer kan kun tas i bruk ved eget valg, av en andel av befolkningen. Vi mener det er urimelig at de under 16 år må betale fullpris for prevensjon. All prevensjon bør være gratis for at alle skal ha et reelt valg om selvbestemt prevensjon. Gratis prevensjon vil føre til god seksuell helse og færre uplanlagte svangerskap. Det er kostnadseffektivt for samfunnet.

Les mer om hva Sex og samfunn mener om prevensjon.

 

  • Alle skal få helhetlig og standardisert seksualitetsundervisning i et inkluderende og trygt skolemiljø

Fortsatt brukes ordet “homo” som et negativt ladet ord på norske skoler. Til tross for økt kunnskap hos både lærere og elever er det skeive som ikke våger å være seg selv på skolen i frykt for å bli mobbet og utstøtt. God seksuell helse handler også om seksuelle minoriteters levekår, og ungdom lever store deler av livene sine på skolen. Skolen bør oppleves som et trygt sted. Blir man krenket som ung kan dette føre med seg psykiske, seksuelle og fysiske utfordringer senere i livet.

Les mer om hva Sex og samfunn mener om seksualitetsundervisning.

 

Om oss