HFU-forum Vestland

Høsten 2020 etablerte vi HFU-forum for Bergen og omegn. Forumet har fått navnet HFU-forum Vestland.

Vi hadde et møte med 11 helsestasjoner til stede: Oasen, Nesttun, Engen, Åsane, Voss, Vaksdal, Askøy, Bjørnafjorden, Alver, Osterøy og Øygarden, i tillegg ble Kvam herad med i forumet etter møtet. På møtet presenterte de ulike deltagerne seg, diskuterte hva forumet bør være og hadde gruppearbeid om fremtidens samarbeid. Siden har forumet hatt et digitalt møte våren 2020.

Neste møte med HFU-forum Vestland er 26. oktober i Bergen.

Om oss