HFU-forum

Sex og samfunn koordinerer flere HFU-forum rundt om i landet.

Vi mener at alle unge over hele landet bør få god tilgang til helsetilbud ved helsestasjonene for ungdom (HFU). Dette inkluderer gode åpningstider og tilgjengelig helsepersonell. Vi ønsker at ansatte ved helsestasjonene har kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse. Vi jobber blant annet for at Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom skal følges, slik at alle unge, uansett hvor de bor i landet, skal ha tilgang til gode
helsetjenester. Derfor koordinerer Sex og samfunn ulike forum for helsestasjoner som skal gi et nettverk, mulighet for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Sex og samfunn koordinerer:

 

Om oss