Hva er nytt innen prevensjon?

Presentasjoner HFU-dagene 2022