Funksjonsvariasjon og seksualitet

Presentasjoner HFU-dagene 2022