Helsestasjoner for ungdom i Oslo

Vi har samlet informasjon om alle helsestasjonene for ungdom i Oslo kommune. Hvilken er nærmest deg?

Oslo kommune har totalt 16 helsestasjoner for ungdom spredt rundt i de 15 ulike bydelene. Vi har samlet informasjon om åpningstid og kontaktinformasjon, hvem som er til stede og hva de ulike helsestasjonene tilbyr.

Tilbudet som gis hos helsestasjon for ungdom i Oslo er gratis og gjelder for ungdom 12-24 år. Du kan besøke alle helsestasjoner for ungdom i hele byen. Ungdom kan også benytte helsetjenester ved skolehelsetjenesten.

Se hele listen her.