Ungdomsgruppa

Sex og samfunns ungdomsgruppe ble startet opp i 2014.

Hovedformålet med gruppa er å utvide kanalene for tilbakemeldinger fra unge som bruker tjenestene våre og som representerer aldersgruppen vi jobber for hver dag. Ungdomsgruppas mandat inkluderer å:

  • Drive informasjonsarbeid om senterets arbeid og virksomhet.
  • Bidra til vårt arbeid med bevisstgjøring rundt unges seksualitet, både politisk og i samfunnet generelt.
  • Representere Sex og samfunns målgruppes synsvinkler, erfaringer og behov.
  • Bidra til å utvikle senterets tilbud.
  • Bidra med innspill til, og delta på, relevante møter og arrangementer.
  • Representere Sex og samfunn på relevante arrangementer og være Sex og samfunns unge ansikt utad.
  • Bidra til å utvide vårt kontaktnettverk, spesielt i ungdomsmiljøer.

Medlemmene er i alderen 15-29 og gruppas viktigste funksjon er å bidra til brukermedvirkning og innspill fra målgruppa. Gruppa skal fungere som en bindeledd for å nå ut til Sex og samfunns målgrupper, primært til pasientgruppa, men også til beslutningstakere og samarbeidspartnere.

Du kan lese gruppas mandat her.

Kunne du tenke deg å bli med i ungdomsgruppa vår? Da vil vi gjerne høre fra deg! Send en epost til ungdomsgruppa@sexogsamfunn.no og fortell litt om deg selv og hvorfor du vil være med.

Følg Ungdomsgruppa på Instagram @ungseks.

 

Om oss