Klinikk og tilbud

Sex og samfunn driver landets største klinikk for seksuell helse. Klinikken er navet i organisasjonens arbeid.

I 2016 hadde vi 25 147 besøkende på klinikken, hvorav 9 677 tok selvtest og de resterende 15 470 møtte til timekonsultasjon. I tillegg besvarte vi mange tusen henvendelser fra hele landet på epost, telefon og chat. Henvendelsene kommer i hovedsak fra unge, foreldre og helsepersonell.

I tillegg til ordinær klinikkdrift har Sex og samfunn flere øvrige tilbud, inkludert samtalegrupper for unge med utfordringer knyttet til kjønnsidentitetstematikk, helsetilbud til personer som har kjøpt sex, oppfølging av personer på PEP, og hurtigtest hiv.

Vi tilbyr kurs innenfor temaene seksuell og reproduktiv helse. En gang i måneden arrangerer vi også gratis Onsdagskurs på Sex og samfunn, der vi inviterer ulike fagpersoner til oss. Disse kursene er gratis og åpne for alle.

I samarbeid med Helsedirektoratet tilbyr vi også gratis hospiteringsordning over to dager for helsepersonell fra hele landet. Leger, sykepleiere, helsesøstre og jordmødre som jobber med unge hospiterer en vakt på klinikken og deltar på Sex og samfunns seksualitetsundervisning for 9. trinn.

Kunnskap og erfaring fra vårt kliniske arbeid overføres til de øvrige områdene Sex og samfunn jobber med, blant annet til våre undervisningsopplegg og påvirkningsarbeid rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

Klinikk og tilbud