Klinikk og tilbud

Sex og samfunn driver landets største klinikk for seksuell helse. Klinikken er navet i organisasjonens arbeid.

I 2023 hadde vi 22 000 besøkende på klinikken. Sex og samfunns chat besvarte om lag 7 660 samtaler i 2023. Henvendelsene kommer i hovedsak fra unge, foreldre og helsepersonell.

I tillegg til ordinær klinikkdrift som inkluderer prevensjonsveiledning og testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner, har Sex og samfunn flere øvrige tilbud. Disse inkluderer samtalegrupper for unge med utfordringer knyttet til kjønnsidentitetstematikk, helsetilbud til personer med erfaringer ved chemsex og til personer som har kjøpt sex, oppfølging av personer på PEP og tilbud om hurtigtest hiv.

Vi holder seksualitetsundervisning for alle 9. klasser i Oslo kommune. Vi tilbyr også kurs og opplæring for helsepersonell innenfor temaene seksuell og reproduktiv helse, og i samarbeid med Helsedirektoratet tilbyr vi også hospitering hos oss.

Kunnskap og erfaring fra vårt kliniske arbeid overføres til de øvrige områdene Sex og samfunn jobber med, blant annet til våre undervisningsopplegg og påvirkningsarbeid rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

Klinikk og tilbud