Klinikk og tilbud

Sex og samfunn driver landets største klinikk for seksuell helse. Klinikken er navet i organisasjonens arbeid.

I 2021 hadde vi ca. 17 500 besøkende på klinikken. I tillegg besvarte vi nesten 12 000 henvendelser fra hele landet på e-post, sms, brev og telefon. Sex og samfunns chat besvarte om lag 8 800 samtaler i 2021. Henvendelsene kommer i hovedsak fra unge, foreldre og helsepersonell. Vår chatbot mottok i fjor 10 000 henvendelser.

I tillegg til ordinær klinikkdrift har Sex og samfunn flere øvrige tilbud, inkludert samtalegrupper for unge med utfordringer knyttet til kjønnsidentitetstematikk, helsetilbud til personer som har kjøpt sex, oppfølging av personer på PEP, tilbud om PrEP og hurtigtest hiv.

Vi tilbyr kurs innenfor temaene seksuell og reproduktiv helse.

I samarbeid med Helsedirektoratet tilbyr vi også hospiteringsordning over to dager for helsepersonell fra hele landet. Leger, sykepleiere, helsesøstre og jordmødre som jobber med unge hospiterer en vakt på klinikken og deltar på Sex og samfunns seksualitetsundervisning for 9. trinn.

Kunnskap og erfaring fra vårt kliniske arbeid overføres til de øvrige områdene Sex og samfunn jobber med, blant annet til våre undervisningsopplegg og påvirkningsarbeid rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

Klinikk og tilbud