Hva passer for meg?

Det finnes mange varianter av prevensjon, og det kan være vanskelig å vite hva som er riktig for deg. Vi har derfor laget en oversikt over de ulike typene, slik at du lettere kan ta et selvbestemt og informert valg om hvilken prevensjon som passer for deg.

Hva er selvbestemt prevensjon?

Når du skal få prevensjon skal du få informasjon om alle typer prevensjonsmidler som finnes. Du skal få god informasjon om eventuelle fordeler og ulemper med de forskjellige typene. Legen du snakker med skal også stille spørsmål om din og din families helse. Disse spørsmålene stilles for å finne ut om det er medisinske grunner til at enkelte prevensjonsmetoder ikke passer for deg.

Først etter å ha fått all denne informasjonen kan du ta et selvbestemt valg.

Du trenger ikke en gynekologisk undersøkelse for å få prevensjon. Dersom du ønsker spiral gjennomføres en gynekologisk undersøkelse samtidig som spiralen settes inn.

 

Hvordan velge prevensjon?

Valg basert på innhold

Det finnes mange typer prevensjonsmidler, og disse kan deles opp i tre forskjellige grupper ut ifra hva de inneholder.

Mange er redde for å bruke prevensjon med hormoner fordi de føler at dette er unaturlig for kroppen. Det er en sannhet i dette, siden man tilfører kroppen en viss mengde hormoner gjennom prevensjonsmidlene. Samtidig skal man huske at kvinnekroppen er laget fra naturens side for å være gravid fra man får mensen og til man kommer i overgangsalderen. Det som er helt naturlig er altså å være gravid nesten hele tiden i disse årene. Hormonell prevensjon virker på kroppen på en måte som gjør at kroppen tror at den er gravid. Dermed jobber ikke systemene i kroppen for å forsøke å bli gravid.

Hormonene i prevensjonsmidlene er mye lavere dosert enn om man faktisk er gravid. Dette er ikke farlig for kroppen.

Det er ikke mindre sannsynlighet for at man kan bli gravid etter at man sluttet på prevensjon. Dette gjelder uansett hvor mange år man har brukt prevensjon. Det finnes ingen medisinske bevis på at bruk av prevensjon fører til nedsatt fertilitet.

 

Prevensjon med gestagen og østrogen

P-plaster, p-ring og vanlige p-piller inneholder begge de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og gestagen, og kalles derfor kombinasjonspreparat.

Fordelen med østrogen er at du får kontrollerte blødninger hver måned. Blødningen (menstruasjonen) kommer den uken du ikke tar piller eller bruker ring eller plaster, eller når du tar sukkerpiller. Du kan også kontrollere blødningene ved å hoppe over disse ukene, og du vil da utsette menstruasjonen.

Mange som er plaget med menssmerter og mye blødninger, opplever at disse plagene blir mindre når man har brukt kombinasjonspreparater en stund.

Ulempen med prevensjon som inneholder østrogen er at du har en liten økning i risiko for farlige bivirkninger som blodpropp, hjerneslag og hjerteinfarkt. Det er derfor du blir stilt spørsmål om egen og din families helse før oppstart.

Her er noen eksempler på slike spørsmål:

  • Har du migrene?
  • Har du eller noen andre i nær familie (mor, far eller søsken) hatt blodpropp, hjerteinfarkt eller hjerneslag?
  • Røyker du?
  • Har du noen andre sykdommer eller bruker noen andre faste medisiner?

Dersom du ikke har noen kjent risiko er det helt greit å starte med denne typen prevensjon.

 

Prevensjon med bare gestagen

Hormonspiral, p-stav, gestagen p-pille, minipille og p-sprøyte inneholder bare kjønnshormonet gestagen.

Fordelen med prevensjon uten østrogen er at det ikke er risiko for farlige bivirkninger som for eksempel blodpropp, hjerneslag eller hjerteinfarkt. Mange får også mindre blødninger, og noen mister blødningene sine helt.

Ulempen er at blødningene kan bli uregelmessige, og du kan få økt eller langvarige blødninger. Det er ingen måte å forutse hva slags blødningsmønster du vil få, og det er store variasjoner fra person til person. Det er også vanlig at blødningene forsvinner over tid, slik at du på sikt kan miste blødningene dine fullstendig.

Det er ikke farlig å ha mye, lite eller ingen blødninger. Du er like godt beskyttet mot graviditet uansett hvilket blødningsmønster du har.

 

Hormonfri prevensjon

Kobberspiral og kondom er prevensjonstyper som ikke inneholder hormoner.

Fordelen med prevensjon uten hormoner er at det ikke er risiko for bivirkninger. Menstruasjonen vil opptre slik som tidligere.

I tillegg til å beskytte mot graviditet, beskytter kondom også mot seksuelt overførbare infeksjoner, som for eksempel klamydia. Ulempen med kondom er det er sjanse for brukerfeil.

Kobberspiralen har god sikkerhet, men kan gi økte blødninger og menstruasjonssmerter.

På markedet finnes det også et lite utvalg små maskiner som måler såkalte «sikre perioder». Disse markedsføres ofte som et prevensjonsmiddel, og som «hormonfri prevensjon». Disse måleinstrumentene, og såkalte «sikre perioder» gir ikke god beskyttelse mot graviditet. Disse er derfor ikke inkludert i vår oversikt.

 

Valg basert på sikkerhet

Det er forskjellig grad av sikkerhet ved de ulike prevensjonsmidlene. Under er en oversikt over hvilke som har best og dårligst sikkerhet. Grunnen til at spiral og p-stav har så god sikkerhet er at det ikke er mulig å gjøre feil eller glemme å bruke prevensjon.

Valg basert på pris

For mange kan pris være viktig ved valg av prevensjon. Kobber- og hormonspiral og p-stav har en høyere pris, men siden disse varer over flere år, er disse billigere på sikt. Dersom du er mellom 16-20 år kan du også få prevensjon billigere eller gratis, se tabell her. Dette er fordi staten subsidierer prevensjon for denne aldersgruppen.

 

Valg basert på varighet

Hormonspiralene Mirena og Levosert varer i 6 år, Kyleena og kobberspiralen varer i fem år. P-staven og hormonspiralen Jaydess varer i tre år. P-sprøyte må settes hver tredje måned, p-ring må skiftes hver måned og p-plaster må skiftes hver uke. P-piller må tas hver dag og kondom må brukes ved hvert samleie.

For noen er det vanskelig å huske noe hver dag, slik man må med p-piller. Det er mange ting du kan gjøre for å huske bedre, for eksempel ha en daglig alarm på telefonen. Hvis du likevel ofte glemmer å ta p-pillen kan du vurdere å skifte til en type prevensjon som skal tas sjeldnere.

 

Valg basert på bivirkninger

For de aller fleste gir prevensjon få bivirkninger og de fleste bivirkningene er små og forsvinner etter tre måneder. Det er viktig å huske at grunnen til at det finnes så mange typer prevensjonsmidler er fordi vi alle er forskjellige og vi derfor har svært forskjellige reaksjoner på hormoner og prevensjonsmidlene.

 

Du kan lese om alle de ulike prevensjonsmidlene i vår Prevensjonsguide.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

 

Prevensjon