Sex og samfunn mener: Om prevensjon

All prevensjon skal være gratis for alle  

Sex og samfunn mener at all prevensjon skal være gratis for alle. I dag får personer i alderen 16-21 år økonomisk støtte til prevensjon fra staten. Kondomer er gratis, men kan kun tas i bruk ved eget valg av den delen av befolkningen med penis. Vi mener at all prevensjon bør være gratis for at alle skal ha et reelt valg om selvbestemt prevensjon. Vi mener det er spesielt urimelig at de under 16 år må betale fullpris for prevensjon. Gratis prevensjon vil føre til god seksuell helse og færre uplanlagte svangerskap. Det er kostnadseffektivt for samfunnet. 

 

Gratis prevensjon  

Sex og samfunn mener at staten bør fjerne både øvre og nedre aldersgrense for subsidiering, og dermed sørge for at det gis gratis prevensjon til alle.  Det er spesielt å anta at alle over 21 får bedre råd, og særlig spesielt å ikke anerkjenne de under 16. Dette tar ikke hensyn til sosial ulikhet. Sårbare grupper kan ha store behov for gratis prevensjon. Personer i aktiv rus er et eksempel på en gruppe med stort behov.  

Studier har vist at økonomi er den største barrieren for fast bruk av prevensjon. The Choice Project viser at når man fjerner barrierer som kostnader, tilgang og kunnskap velger kvinner de mest effektive og minst bruker-avhengige metodene. De fortsetter å bruke disse, hvilket har positive effekter på blant annet abortrate. Studier viser at gratis prevensjon bidrar til reduserte aborttall, for eksempel har et studie i Finland vist at gratis tilgang til LARC gir færre uplanlagte graviditeter. Storbritannia gir et godt utvalg av prevensjonsmidler gratis til alle. Det er anerkjent som et kostnadsbesparende tiltak, som reduserer antall aborter. Les mer om det i dette studiet 

I 2010 utførte Sintef et studie her i Norge. I løpet av ett år fikk 3 500 kvinner i alderen 20-24 år i Tromsø og Hamar gratis hormonell prevensjon. I disse kommunene økte bruken av hormonell prevensjon, og antall aborter gikk ned. Studien konkluderte med at forsøkskommunene hvor kvinnene fikk tilbud om gratis hormonell prevensjon, økte kontinuiteten i bruk av hormonell prevensjon og antall brukere av langtidsvirkende hormonell prevensjon signifikant. Videre ble det observert en signifikant nedgang i antall svangerskapsavbrudd i forsøkskommunene, men ikke i kontrollkommunene. På bakgrunn av resultatet av Sintef-studien foreslo Helsedirektoratet at alle kvinner mellom 20 og 24 år skulle få gratis hormonell prevensjon. Dette ble ikke gjennomført. Denne artikkelen summerer opp funnene  

Hormonell prevensjon brukes av andre grunner enn kun å beskytte mot graviditet. Mange bruker dette som medisinsk anerkjent behandlingsmetode mot blant annet endometriose. Gratis prevensjon handler derfor om mer en reproduktivitet – det handler om kvinnehelse. 

 

De under 16 år  

Tilgang til prevensjon gir også tilgang til helsevesenet. Unge jenter som er seksuelt aktive, eller opplever press for å være det, kan trenge et ekstra incentiv til å ta kontakt med helsevesenet. Vi mener at det ikke er riktig at noen på 15 må betale for prevensjon, mens de over 16 år får støtte fra staten. Vi har hatt besøk av jenter på 15 ½ år som gjerne ville begynne med p-stav, men som frem til de fyller 16 må bruke p-piller fordi de ikke har råd til p-stav. De vil i et halvt år måtte bruke en prevensjon som er mindre pålitelig og som gir større risiko for alvorlige bivirkninger som blodpropp, hjerte- og karsykdommer og brystkreft.  

I 2019 vedtok Stortinget at helsesykepleiere og jordmødre skulle kunne skrive ut resept på alle typer prevensjon til unge under 16 år. Likevel foreslo regjeringen senere at det kun skulle gjelde for kortidsvirkende prevensjon, blant annet p-piller. Korttidsvirkende prevensjon, inkludert p-piller, p-plaster, p-ring eller p-sprøyte, kan gi økt risiko for blodpropp, hjerte- og karsykdommer og brystkreft. Langtidsvirkende prevensjon, p-stav og spiral, øker ikke risikoen for bivirkningene nevnt over. I tillegg er p-stav og spiral langt mer effektive mot uplanlagt graviditet enn kortidsvirkende prevensjon. Sex og samfunn mener derfor at helsesykepleiere og jordmødre må få tilgang til å skrive ut resept på alle typer prevensjon også til de under 16.  

Tall fra Helsedirektoratet fra 2009 viser at det kun ville koste mindre enn 2 millioner kroner per år å inkludere de under 16 år i subsidieordningen for prevensjon. 

 

Kompetanse  

Det er viktig å sørge for god kompetanse slik at alle får rett veiledning til rett prevensjon. Alle må møte helsepersonell som kan bidra til at de kan ta dette valget – basert nettopp på kunnskap og tilgjengelighet. Personer som skal starte med prevensjon fortjener at helsepersonell er ærlige og spiller med åpne kort om hvilke bivirkninger som kan oppstå. Tillit er også viktig for at pasienten faktisk kommer tilbake hvis en får bivirkninger.  

En kartlegging Sex og samfunn har gjort av landets helsestasjoner for ungdom viser at 37% mangler tilbud om innsetting av spiral. Samme undersøkelse viser også at kunnskap og kompetanse om langtidsvirkende prevensjon er høyt oppe på ønskeliste til ansatte på helsestasjon og i skolehelsetjenesten.  

Det er viktig at alle kvinner i Norge har et reelt valg om selvbestemt prevensjon, og da må de møte helsepersonell som kan bidra til at de kan ta dette valget – basert nettopp på kunnskap og tilgjengelighet. 

 

Hva mener de politiske partiene? 

Når det gjelder prevensjon har flere partier politikk på kostnadsspørsmålet og når det gjelder unge under 16 år. Rødt vil gi alle tilgang på gratis prevensjon. MDG vil gi gratis prevensjon og graviditetstester til alle under 30 år, i tillegg til å styrke ordningene med å promotere langtidsvirkende prevensjon. De vil inkludere unge under 16 år i statens subsidieordning for prevensjon, og sikre helsesykepleiere og jordmødre rekvireringsrett på langtidsvirkende prevensjon LARC også for denne aldersgruppen. KrF vil gi gratis prevensjon til alle opp til 25 år, også LARC. SV vil gi prevensjon gratis til unge jenter, også for de under 16 år. Arbeiderpartiet vil utvide ordningen med gratis prevensjon for unge jenter og kvinner, men spesifiserer ikke alder. Høyre vil åpne for at helsesykepleiere og jordmødre med relevant utdanning kan rekvirere alle typer prevensjon også til kvinner under 16 år, men nevner ikke kostnad.

 

Tabell over utviklingen av de ulike prevensjonsmidlene fra 2015-2020:

Preparat201520162017201820192020
Gestagen-piller*           87 411           90 865           92 356           92 825           95 721         101 689
Minipiller (Conludag)             4 907             4 620             4 251             3 820             3 663             3 644
P-sprøyter (Depo-Provera)           18 072           17 287           16 328           15 321           14 652           12 792
P-plaster (Evra)             8 740             8 381             7 917             7 622             7 331             7 540
P-staver (Implanon, Nexplanon)           12 683           19 665           23 745           27 174           27 938           28 306
Hormon-spiraler**           28 959           31 340           34 115           38 413           38 130           38 202
P-ringer (Nuvaring, Ornibel)           18 255           17 541           16 159           15 067           13 954           13 079
Kombinasjonspreparater***         249 157         244 894         238 442         228 314         225 475         228 323
Sum         428 184         434 593         433 313         428 556         426 864         433 575
*Azalia, Cerazette, Desirett, Desogestrel, Vinelle
**Jaydess, Kyleena, Levonova, Levosert, Mirena
***Almina, Follimin, Loette, Melleva, Microgynon, Mirabella, Oralcon, Tetragynon, Vilora, Violette
Finminette, Rubira, Yasmin, Yasminelle, Yaz, Marvelon, Mercilon, Qlaira, Synfase, Yana, Zoely

Om oss