Politiske saker

Tre sirkler Sex og samfunnSex og samfunn er en ideell stiftelse som har som formål å arbeide for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal være forankret i prinsippet om at alle individer har kontroll og bestemmer fritt over egen kropp og seksualitet.

Vi deler vårt arbeid inn i tre hovedområder:

 

Klinisk arbeid
Vårt kliniske arbeid inkluderer poliklinikken, sexologisk rådgivning, samtalegrupper for transungdom, hurtigtest hiv, helsetilbud for personer som kjøper sex, HPV-vaksinering, tilbud om oppfølging etter oppstart med PEP, vår nasjonale chat-tjeneste og vår chatbot.

 

Undervisning
Vi underviser årlig i underkant av 6 000 9. klasseelever i Osloskolen, samt at vi holder kurs og opplæring for helsepersonell over hele landet, studenter ved høgskoler og universiteter og hospitanter , samt for minoritetsetniske personer i Osloområdet.

 

Påvirkningsarbeid
Sex og samfunn har hatt en viktig politisk stemme siden oppstarten i 1971. I de senere årene har vi trappet opp vårt politiske arbeid og vårt mediearbeid, og har blant annet samarbeidet med programmet Juntafil på NRK P3, TOPP og Nettavisen.

 

Kjernesaker
Hvert år velger vi ut tre kjernesaker som vi jobber særlig med, gjennom å påvirke dagsorden både politisk og i mediene. I 2023 jobber vi for følgende tre kjernesaker:

  • Abort må gjøres mer tilgjengelig over hele landet
  • Vulvahelse må styrkes
  • Vi må sikre likeverdig tilbud for seksuell helse for minoriteter 

 

Les mer her.

Om oss