Politiske saker

Tre sirkler Sex og samfunnSex og samfunn er en ideell stiftelse som har som formål å arbeide for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal være forankret i prinsippet om at alle individer har kontroll og bestemmer fritt over egen kropp og seksualitet.

Vi deler vårt arbeid inn i tre hovedområder:

 

Klinisk arbeid
Vårt kliniske arbeid inkluderer poliklinikken, sexologisk rådgivning, samtalegrupper for transungdom, hurtigtest hiv, helsetilbud for personer som kjøper sex, HPV-vaksinering, tilbud om oppfølging etter oppstart med PEP, vår nasjonale chat-tjeneste og vår chatbot.

 

Undervisning
Vi underviser årlig om lag 6 500 elever på 9. trinn i Osloskolen, samt at vi holder kurs og opplæring for helsepersonell over hele landet, studenter ved høgskoler og universiteter og hospitanter samt for minoritetsetniske personer i Osloområdet.

 

Påvirkningsarbeid
Sex og samfunn har hatt en viktig politisk stemme siden oppstarten i 1971. Vi bruker erfaringer fra våre møter med pasienter og med helsepersonell inn i vårt påvirkningsarbeid, både politisk og rettet mot samfunnet for øvrig. Oversikt over politiske innspill ligger tilgjengelig her, og en oversikt over alle våre medieuttalelser er tilgjengelig i vårt nyhetsarkiv.

 

Kjernesaker
Hvert år velger vi ut tre kjernesaker som vi jobber særlig med, gjennom å påvirke dagsorden både politisk og i mediene. I 2024 jobber vi for følgende tre kjernesaker:

  • Vi trenger en ny abortlov som sikrer selvbestemmelse
  • Alle skal ha tilbud om sexologisk rådgivning gjennom det offentlige
  • Norge skal ha en samtykkelov som understreker at kun ja er ja

 

Om oss