Prevensjonspermen

       

Det finnes mange ulike prevensjonsmidler. Prevensjonspermen er laget for å gi både veileder og pasient en oversikt over de ulike typene slik at pasienten lettere kan ta et selvbestemt og informert valg om hvilken prevensjon som passer best for seg.

Den første Prevensjonspermen til bruk i konsultasjoner ved Sex og samfunn ble laget i 2013. Denne ble raskt populær blant våre ansatte og hospitanter, og det ble etter hvert såpass mange som spurte om de kunne få en tilsvarende, at Prevensjonspermen ble produsert for salg.

Permen inneholder samtlige prevensjonsalternativer på markedet i dag, samt informasjon om hvert enkelt produkt.

Permen inneholder også oversikt over bidragsordningen for personer under 22 år, Pearl Index og illustrasjonsbilde av skjede og livmor slik at man kan demonstrere både virkning av hormonell prevensjon samt plassering av spiraler/p-ring. Prevensjonsguiden kan også brukes som supplement til Prevensjonspermen.

Prisen per perm er kroner 4 350. Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg.

 

Bestilling

Permen bestilles ved å fylle ut dette skjemaet. Prisen per perm er kroner 4 350. Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg.

 

Klinikk og tilbud