Våre brosjyrer

Her finner du en oversikt over våre brosjyrer.

Prevensjonsguiden

Sex og samfunns Prevensjonsguide er en brosjyre som er rettet mot brukere av prevensjon. Brosjyren omtaler alle prevensjonsmetoder og gir nyttige tips. I tillegg oppsummerer den fordeler og ulemper ved de ulike metodene, slik at det skal bli lettere for kvinnen å velge riktig prevensjon.

Prevensjonsguiden på følgende språk:

 

Kropp og sex

Brosjyren Kropp og sex er en nyrevidering av de to brosjyrene som tidligere het Feminina– om jenter for jenter og Maskulinus – om gutter for gutter.

I brosjyren finner du informasjon om kropp, seksualitet, vanlige seksuelle utfordringer, prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, mensen, graviditet og abort. Til slutt finner du en oversikt over nyttige nettadresser.

Klinikk og tilbud