Grenser

Seksualiteten er sentral i alle menneskers liv. Uansett om vi uttrykker den eller ikke, er seksualiteten en del av vår tilværelse. Den kan gi nytelse og glede, den kan få oss til å føle oss bra – enten vi er alene eller sammen med andre. Den kan bidra til å bygge opp relasjoner og bidra til et bedre selvbilde.

Det snakkes ofte om retten til selvbestemt seksualitet. Men hva betyr egentlig det? En slags definisjon kan være at man selv bestemmer:

  • med hvem man vil ha seksuelle opplevelser
  • om og når man vil være seksuelt aktiv
  • hvorfor man vil ha seksuelle opplevelser
  • hvordan man vil uttrykke og praktisere sitt seksuelle potensial

– og gjennom dette huske at selvbestemt seksualitet er en rettighet alle har, og dermed respektere både egne og andres grenser.

Men hvordan kan du vite hvor dine grenser går, og ved behov, vise andre det? Hvordan kan du forstå hvor grensen går for andre? Og hvordan kan du si fra hvis det er noe du ikke liker, på en måte som passer for deg, og som du selv er komfortabel med?

Alle har rett til selv å kjenne etter om de vil ha sex og om det det kjennes bra når man har sex med andre. Kyssing, kos eller sex skal være ønsket og lystbetont. Man skal stole på følelsene sine og respektere dem. Det er nemlig ikke alltid like lett å skjønne hvor egne og andre menneskers grenser går. Om det ikke føles bra, kan man stoppe opp litt, vente eller kanskje ombestemme seg. Kanskje vil man senere eller en annen gang, men ikke akkurat nå. Noen ganger kan en havne i situasjoner der en i ettertid skulle ønske at en hadde vært mer bevisst sine egne grenser. Man skylder aldri noen å ha sex eller stille opp seksuelt.

Husk også at egne og andres grenser kan endre seg. Det som er ok for noen, passer kanskje ikke for andre. Det du har lyst til med en partner, er kanskje noe du ikke ønsker med en annen. Det at du hadde lyst til noe i går, betyr ikke automatisk at du har lyst til det samme idag!

 

Å si nei

Noen ganger kan det være vanskelig å si at man angrer eller har ombestemt seg. Kanskje tenker man at har man sagt A, så får man også si B, det er vanskelig å si nei, og det kan føles litt pinlig eller vanskelig. Andre ganger kan man kanskje synes synd på en partner som forventer sex. Om du tenker sånn, kan det kanskje være greit å minne seg selv på at man har rett til å ha det bra og at man har rett til å angre seg. Sex med andre handler jo om gjensidighet, man skal ville det samme – samtidig!

Om man ikke vil, kan man vise det med kroppen, for eksempel ved å snu seg bort,  eller rett og slett si det rett ut. Det kan være bra å være tydelig og konkret, selv om det kan være vanskelig. Bare du er sjef over din kropp! Det er du som bestemmer hvor dine grenser går.

 

Ansvar for å se andres følelser

Om man vil nyte sex sammen med andre, er det viktig å være sikker på at også den eller de vil ha sex. Vi har alle et ansvar også for den andre i et seksuelt møte. Det kan være fint å forsikre seg om at bege vil det samme, for eksempel ved å spørre, lytte og føle seg litt frem. Når noen vil ha sex og liker det som skjer, pleier de fleste å vise det. En kan si det rett ut, fortelle at det føles godt og kanskje  komme med gode lyder som viser at en nyter. Se på og lytt til den du vil ha eller har sex med, kjenn etter hva som skjer. Det kan hjelpe deg til å finne ut av hva han, hun eller hen liker.

Det er viktig å forsikre seg om at det føles bra for alle parter når man har sex. Om den du koser med ikke ikke viser noe særlig gjensidighet gjennom ord, bevegelser og lyder som viser at vedkommende nyter og koser seg, bør du stoppe opp. Ingen har rett til å utsette andre for krenkelser. Ansvaret ligger på den som utsetter andre for noe de ikke ønsker, og det er denne som skal være lydhør for andres reaksjoner. Om en opplever at noe er ubehagelig, så er det ubehagelig og det er viktig at denne følelsen blir respektert. Det spiller ingen rolle om det ikke var vondt ment, alle har rett til å slippe å være med på noe som oppleves ubehagelig eller krenkende. Man skal stole på følelsene sine, respektere dem og respektere den man har sex med. Ellers risikerer en å gjøre noe som ikke føles bra for den andre. Det å ha sex mot noens vilje, er å utsette den personen for et seksuelt overgrep.

En voldtekt kan defineres som seksuell omgang uten samtykke. Samtykke innebærer å uttrykke et ønske om å ha seksuell omgang, enten gjennom ord eller handling, for eksempel å vise det med kroppen. Har man sagt nei, eller på andre måter gitt uttrykk for at man ikke ønsker sex, så har man ikke samtykket.

Noen ganger kan det være vanskelig å gi uttrykk for noe som helst. Dersom man er i en tvangssituasjon og utsettes for vold eller trusler, eller kanskje er bevisstløs på grunn av rus, skade eller søvn, har man ingen mulighet til å gi oppriktig samtykke.

 

 

______________

Alle mennesker skal kunne oppleve seksuell integritet, selvfølelse og velbefinnende i alle faser av livet, uavhengig av kjønn, seksualitet, funksjonalitet og religion. I dag er vi langt fra dette. Menneskets frihet til å være, velge og nyte begrenses daglig, både gjennom diskriminering, voldshandlinger og overgrep.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

Sex