Tidligere år

I 2020 jobber vi for følgende tre kjernesaker:

 • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år ved å:
  • utvide statens subsidieordning for prevensjon, slik at de under 16 år inngår i denne ordningen
  • sikre at vedtaket om å utvide forskrivningsretten for prevensjon for helsesøstre og jordmødre gjennomføres. Vedtaket ble tatt ved behandling av Folkehelsemeldingen Gode liv i eit trygt samfunn og er som følger: “Stortinget ber regjeringen fjerne begrensningen som gjør at helsesykepleiere og jordmødre ikke har forskrivningsrett på alle typer prevensjon til unge under 16 år.”1
 • Styrking av helsestasjon for ungdom, slik at alle unge over hele landet får god tilgang til helsetilbud ved helsestasjonene. Dette inkluderer gode åpningstider og tilgjengelig helsepersonell. Vi ønsker også at ansatte ved helsestasjonene har kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse. Vi jobber blant annet for at Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom skal følges, slik at alle unge, uansett hvor de bor i landet, skal ha tilgang til gode helsetjenester.
 • Utvide rett til selvbestemt abort frem til uke 22. Ved å utvide retten til selvbestemt abort frem til uke 22 blir valget kun opp til den gravide, som vi mener kjenner sin situasjon best og som er best egnet til å ta beslutninger angående eget liv. Les vår uttalelse om saken her.

Stortinget (2019): Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn. Vedtak 589.

 

I 2019 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

 • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år ved å:
  • utvide statens subsidieordning for prevensjon, slik at de under 16 år inngår i denne ordningen
  • utvide forskrivningsretten for helsesøstre og jordmødre slik at de kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år. I dag er det kun lege som kan skrive ut prevensjon til de under 16 år, og vi mener at dette bidrar til å begrense unges tilgang til selvbestemt prevensjon.
 • Styrking av helsestasjon for ungdom, slik at alle unge over hele landet får god tilgang til helsetilbud ved helsestasjonene. Dette inkluderer gode åpningstider og tilgjengelig helsepersonell. Vi ønsker også at ansatte ved helsestasjonene har kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse. Vi jobber blant annet for at Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom skal følges, slik at alle unge, uansett hvor de bor i landet, skal ha tilgang til gode helsetjenester.
 • Jobbe for å øke kunnskap og bevissthet om gutter og deres seksuelle helse, og videre bidra til at alle kjønn oppsøker tilgjengelige helsetjenester og andre tilbud ved behov.

 

I 2018 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

 • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år gjennom utvidet forskrivningsrett for helsesøstre og jordmødre slik at de kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år og gjennom å utvide statens subsidieordning for prevensjon slik at også unge under 16 år inngår i denne ordningen.
 • Styrking av helsestasjon for ungdom, slik at alle unge over hele landet får god tilgang til helsestasjoner for ungdom. Dette inkluderer gode åpningstider og tilgjengelig helsepersonell. Vi ønsker også at ansatte ved helsestasjonene har kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse.
 • Jobbe for å øke kunnskap og bevissthet om gutter og deres seksuelle helse, og videre bidra til at alle kjønn oppsøker tilgjengelige helsetjenester og andre tilbud ved behov.

 

I 2017 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

 • Bedre seksualitetsundervisningen i skolen, og at undervisningen starter tidligere og gis hyppigere enn i dag. De som skal undervise om seksualitet må både ha kunnskap om seksualitet, og de må vite hvordan de snakker med unge om temaet.
 • Styrking av helsestasjon for ungdom, slik at alle unge over hele landet får god tilgang til helsestasjoner for ungdom. Dette inkluderer gode åpningstider og tilgjengelig helsepersonell. Vi ønsker også at ansatte ved helsestasjonene har kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse.
 • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år gjennom utvidet forskrivningsrett for helsesøstre og jordmødre slik at de kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år og gjennom å utvide statens subsidieordning for prevensjon slik at også unge under 16 år inngår i denne ordningen.

 

I 2016 hadde vi følgende tre kjernesaker:

 • Bedre jordmordekning, slik at de nasjonale retningslinjene for barselomsorgen oppfylles, og i tillegg gi jordmødre opplæring og eventuell nødvendig kompetanseheving for å kunne påta seg nye oppgaver de pålegges, blant annet gjennom utvidet forskrivningsrett.
 • Utvidet forskrivningsrett for helsesøstre og jordmødre slik at de kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år.
 • Utvide statens subsidieordning for prevensjon slik at også unge under 16 år inngår i denne ordningen.

 

I 2015 hadde vi følgende tre kjernesaker:

 • At langtidsvirkende prevensjon (LARC) skal inkluderes i statens subsidieordning for prevensjon.
 • Utvidet forskrivningsrett til helsesøstre og jordmødre, slik at disse yrkesgruppene kan skrive ut resepter på alle prevensjonstyper, inkludert langtidsvirkende prevensjon.
 • Styrking av helsesøstertjenesten i skolen ved bevilgning av mer penger til oppretting av flere stillinger.

Alle disse sakene fikk gjennomslag. I løpet av 2015 ble langtidsvirkende prevensjon inkludert i statens subsidieordning, og fra 1. januar 2016 fikk helsesøstre og jordmødre utvidet forskrivningsrett. Sex og samfunn bidrar nå til opplæringen av disse yrkesgruppene. Det ble også bevilget mer midler til utvidelse av helsesøstertjenesten i kommunene.

Om oss