Ledige stillinger

Er du vår nye undervisningssykepleier? 

Sex og samfunn er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse for ungdom under 25 år. Ved Sex og samfunn jobber vi aktivt for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner, uplanlagte graviditeter og abort. 

Sex og samfunn har et grunnleggende positivt syn på seksualitet og jobber aktivt for å bygge ned tabu og stigma. Vi mener at den enkelte har rett til å leve ut sin seksualitet og kjønnsidentitet fri for skam og stigmatisering. Vi deltar i samfunnsdebatten for blant annet å forsvare rett til selvbestemt prevensjon, selvbestemt seksualitet, selvbestemt graviditet og selvbestemt abort. 

Sex og samfunn styrker nå laget og ser etter en sykepleier som vil være med på å gjøre Sex og samfunn enda bedre! 

Du er autorisert sykepleier og gjerne med en videreutdanning som helsesykepleier, jordmor, eller spesialist i sexologisk rådgivning. Du er effektiv, fleksibel og glad i å jobbe både selvstendig og i team. Du liker formidlingsarbeid og å jobbe med ungdom som pasientgruppe 

Stillingen inneholder en kombinasjon av arbeid på chat, klinikk og undervisning. Vilje og fleksibilitet til å arbeide i en slik kombinasjon, vil bli tillagt stor vekt. Arbeidstid vil være mandag til fredag. Hovedsakelig på dagtid 08.00-15.30, men med i gj.snitt to kveldsvakter pr uke. Kveldsvakt vil senest slutte kl. 20.00. 

Stillingen vil i stor grad består av undervisning og formidlingsarbeid, i gjennomsnitt vil du holde rundt tre til fire undervisninger pr. uke for ungdomsskoleelever i Osloskolen. Du har evne til å omstille deg raskt og liker en variert arbeidshverdag. Du er faglig sterk, og holder deg oppdatert på eget initiativ. Du er opptatt av interseksjonalitet og bevisst på hvordan sosiale kategorier som kjønn, seksuell orientering, etnisitet, religion, sosioøkonomiske forhold og funksjonsevne kan påvirke personers leve– og livsvilkår, med et særlig fokus på seksuell helse.  

Du har god digital kompetanse, og er svært god til å formulere deg muntlig og skriftlig 

Krav til stillingen:  

 • Minimum tre-årig bachelor innenfor helse- og sosialfag 
 • Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig  
 • Erfaring med samtaleoppfølging med ungdom 
 • Erfaring med kunnskapsformidling   
 • Erfaring fra arbeid i prosjekt ønskes; søknadsskriving/gjennomføring/rapportering  
 • Kreativ, selvstendig og strukturert  
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

Vi tilbyr: 

 • Lønn etter kvalifikasjoner 
 • God pensjonsordning 
 • Gode muligheter for faglig utvikling 
 • Hektisk og inspirerende arbeidsmiljø 

 

Ettårig 100%-engasjement 

Søknad og CV sendes til: stine@sexogsamfunn.no 

Kontaktperson: Stine Solli975 06 906 

Søknadsfrist: 8. mai 2021 

Oppstart: Så raskt som mulig 

Ledige stillinger