HFU-dagene 2022

HFU-dagene 2022 ble avholdt 1. og 2. september på Riksscenen i Oslo. Under er programmet for konferansen.

 

Torsdag 1. september 

09.00-10.15 

 • Åpning og innledning, ved Ann Karin Swang, leder for Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
 • Vegard Stubhaug: “For me”
 • Velkommen og slipp av ny Metodebok! Ved Maria Røsok 
 • Prevensjon; hva er nytt? Ved Siri Kløkstad 
 • Prevensjon og minoritetsgrupper, ved Trine Aarvold og Siri Kløkstad 

 

10.35-12.00

 • Kartlegging av seksualitetsundervisning, ved Anneli Rønes
 • Skeiv seksualitet i undervisningen, ved Marit Myreng 
 • Regnbuegrupper på skolene, ved Berit Bulien Jørgensen, Arendal kommune 
 • Spørsmål om kjønnsidentitet, hvordan kan vi hjelpe? Ved Christine Marie Jentoft, FRI  

 

12.50-14.15

 • Helsetilbud for kvinner som har sex med kvinner, ved Marit Myreng
 • Omskjæring, hva bør vi vite? Ved Trine Aarvold 
 • Felles kamp mot negativ sosial kontroll, ved Nancy Herz, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet

 

14.35-16.00

 • Funksjonsvariasjon og seksualitet, ved Ingrid Thunem  
 • Skeiv, immigrant og traumer, ved Anders Løkkeberg, Skeiv Verden  

 

Kveldskurs om prevensjon til unge under 16 år og om langtidsvirkende prevensjon
I 2022 arrangerte vi to kveldskurs, med følgende tema:

 • Praktisk kurs om langtidsvirkende prevensjon (20 plasser)
 • Workshop om prevensjon for unge under 16 år (30 plasser)

 

 

Fredag 2. september 

09.30-10.45 

 • Mykoplasma og klamydia, ved Åse Haugstvedt 
 • Utflodsplager hva kan det være? Ved Siri Kløkstad 
 • PEP og PrEP, ved Mona Zimmermann Fishbain, Einar Seierstad 

 

11.05-13.00 

 • Preikes, Norges første digitale skolehelsetjeneste, ved Marianne Sunde og Sarah Sætra
 • Chat med Sex og samfunn, ved Mari Eide
 • Spørsmål om sex på ung.no. Hvem tar kontakt og hva lurer de på? Ved Anne Holter Bentzrød, Ung.no
 • Minoritetsperspektiver i seksualitetsundervisningen, ved Ibrahim Mursal, Minotenk
 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, ved Marie Brøske Søderstrøm
 • Hva lurer du på? Spørsmål fra publikum med Simon Ertzeid og panel, ved Sarah Sætra, Siri Kløkstad, Anette Søholt, Trine Aarvold 

 

 

Årets foredragsholdere

Ann Karin Swang
Ann Karin er valgt leder av Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk sykepleierforbund for 4 år. Jobbet som helsesykepleier i ca. 25 år og vært leder for skole- og ungdomshelsetjenesten i mange år. Var med på å starte opp HFU i vår kommune da det ble en lovpålagt tjeneste. Brenner for faget vårt og det å kunne gi likeverdige tilbud til alle barn og unge i hele Norge. Jobber fagpolitisk for å få økte ressurser i tjenesten og at all ungdom skal bli møtt av fagfolk med god kompetanse og ikke minst gode holdninger, der de er,- når de trenger det! 

 

Siri Kløkstad
Siri er utdannet lege fra Semmelweis Universitet i Budapest i 2012 og er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp. Hun har vært ansatt på Sex og samfunn siden august 2021.  

Hun er en del av Sex og samfunns medisinske fagpanel, jobber ved klinikken og er medforfatter på Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Siri underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på flere høyskoler rundt om i landet, arrangerer kurs for leger og holder prevensjonsundervisninger for leger i spesialisering i kvinnesykdommer og fødselshjelp.  

På HFU-dagene snakket Siri om utflodsplager. Hva kan det være hvis ikke er en SOI? Når skal vi egentlig teste for Mykoplasma? Hun ga også en oppdatering på nye prevensjonsmidler og sammen med Trine snakket hun om hva som er viktig å tenke på når man skriver ut prevensjon til ulike minoritetsgrupper.

 

Trine Aarvold
Trine har jobbet som lege ved Sex og samfunn siden 2011. Trine underviser helsesøster-, jordmor-, lege- og farmasøytstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Hun sitter også i styret i Vulvaforum, og har vært med på å utvikle nettsiden vulva.no 

På HFU-dagene snakket Trine om prevensjon til minoriteter. Kan det være kulturelle hensyn å ta ved prevensjonsveiledning, og kan man gi hormonell prevensjon til transmenn? I tillegg snakket Trine om omskjæring. Hva kan være viktig å være klar over hvis du har en kvinne som er omskåret? 

 

Anneli Rønes
Anneli er fagpolitisk rådgiver hos Sex og samfunn. Hun har bidratt i utforming og oppsummering av stiftelsens nasjonale undersøkelser av seksualitetsundervisningen i skolen. Sammen med kollega Louise Gabrielsen har Anneli blant annet skrevet rapportene Seksualitetsundervisning i skolen. En kartlegging av elevers og læreres erfaringer og ønsker og Hva inngår i dagens seksualitetsundervisning? Et dypdykk i innholdet i seksualitetsundervisningen i skolen som hun presenterte på HFU-dagene.

 

Marit Myreng
Marit er sykepleier med videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning. Hun jobber på Sex og samfunn med chat, på klinikk og som underviser. Hun har også fordypet seg i problemstillinger rundt helsetilbud for kvinner som har sex med kvinner, blant annet:

 • Hvordan møtes disse i helsevesenet?
 • Trenger de å testes for seksuelt overførbare infeksjoner, og har de noen risikofaktorer vi som helsepersonell bør tenke på?

I tillegg fortalte Marit om hvordan vi på Sex og samfunn snakker om skeiv seksualitet i seksualitetsundervisningen i niendeklasse.

 

Berit Bulien Jørgensen
Berit er sosionom med videreutdanning i sexologi fra Universitetet i Agder. Hun jobber som sexologisk rådgiver ved Arendal Helsestasjon, tilknyttet ungdomshelsetjenesten i kommunen.  

I sin stilling har hun gjennom samtaler med ungdom sett behovet for en sosial møteplass i skolen der elever som opplever å være en del av mangfoldet utenfor kjønns- og heteronormen, kan komme sammen. I 2022 har hun i samarbeid med helsesykepleierkollegaer arrangert “Regnbuegrupper” på flere skoler i Arendal og på HFU-dagene 2022 delte hun erfaringer fra dette tilbudet. 

 

Christine Marie Jentoft
Christine er mangeårig aktivist for transpersoners rettigheter, hun har tidligere holdt verv i både Skeiv Ungdom og FRI, og jobber nå som Rådgiver på Kjønnsmangfold i FRI. I sitt innlegg ga Christine tips til hvordan møte unge som er usikker på sin kjønnsidentitet. Hva slags hjelpemidler finnes for transpersoner, og hvordan kan vi best hjelpe? Ikke minst ga Christine en oversikt i ord og begreper som brukes.

 

Nancy Herz
Nancy er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun er en norsk-libanesisk forfatter, foredragsholder og skribent. Herz er oppvokst i Haugesund, med foreldre fra Libanon. Hun har vært medforfatter av boka “Skamløs” (2017), som for alvor satte negativ sosial kontroll og kampen mot skam og æreskultur på agendaen. I 2021 ga hun ut boka “Skal du ikke gifte deg snart?”, som handler om det å vokse opp mellom flere kulturer, og å navigere i forventninger fra sitt eget miljø og fra storsamfunnet. Herz har også bakgrunn fra frivilligheten, og har hatt en rekke ulike verv og jobber i sivilt samfunn. Hun var i gang med å skrive masteroppgave i sosiologi om unge voksne kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn og seksualitet da hun ble utnevnt til statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet i oktober 2021. I departementet har hun ansvar for integreringsfeltet, deriblant negativ sosial kontroll som var hovedtemaet i hennes innlegg på HFU-dagene. 

 

Ingrid Thunem
Ingrid er universitetslektor ved OsloMet, samt doktorgradsstipendiat i seksualitet og assistanse. Hun er også lærebokforfatter og har vært med på å lage emnet “Seksuell helse ved sykdom og funksjonshemming” ved Oslo Met. Ingrid er styreleder for Unge funksjonhemmede.

På HFU-dagene fortalte hun om hva funksjonsnormen er, og hvorfor vi må snakke om seksualitet til de med funksjonsnedsettelse og sykdom.

 

Anders Løkkeberg
Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. De er en selvstendig, religiøs og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber målrettet for et samfunn der alle, uavhengig av sin etniske eller religiøse opprinnelse, kan leve ut sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk uten å oppleve diskriminering. Fra Skeiv Verden kommer Anders Løkkeberg. Han er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og jobber i Skeiv Verden sitt helseteam. Teamet holder kurs og workshops i hele landet, samt individuell veiledning og terapi i Oslo.

Møter du skeive personer med etnisk eller religiøs minoritetsbakgrunn i din arbeidshverdag? Trenger du påfyll eller veiledning for å møte skeive med minoritetsbakgrunn på en trygg og konstruktiv måte? Skeiv Verden delte i sitt innlegg på HFU-dagene sine erfaringer fra deres arbeid.

 

Åse Haugstvedt
Åse er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og ble spesialist i hud og kjønnssykdommer i 2000. Hun har i tillegg mellomfag i sosial antropologi ved UIO og utdanning i familieterapi ved Diakonhjemmets høgskole. Hun arbeider som overlege ved Olafiaklinikken og har de siste 4 år også vært leder for Nasjonalt kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner, NKSOI. Åse underviser ofte i seksuelt overførbare infeksjoner og har skrevet bok om hiv for helsepersonell. På HFU-dagene snakket hun om klamydia og mykoplasma. Hvordan skal vi forholde oss til mykoplasma nå? Hva bør vi vite om klamydia og komplikasjoner, og hva kan vi fortelle pasientene som er redde?  

 

Mona Zimmermann Fishbain
Mona er psykiatrisk sykepleier og jobber i Sex og samfunn. Her jobber Mona blant annet med PEP og er ansvarlig for Sex og samfunns bidrag til Pride.  

PEP, eller posteksponeringsprofylakse, er hivmedisiner man tar etter sex hvor det har vært økt risiko for hivsmitte. Noen kaller det også “nødprevensjon”. Mona ga en kort innføring om hvem som tilbys PEP, hva det er og hvordan PEP virker. 

 

Einar Seierstad
Einar har erfaring med skeiv helse, rusbehandling, samt fokus på guttehelse fra tidligere stilling ved Helsestasjon for gutter i Oslo. Han jobber i dag som psykiatrisk sykepleier ved Sex og samfunn. På HFU-dagene skal Einar snakke om PrEP og PEP sammen med kollea Mona. PrEP er hivmedisiner som hivnegative tar for å redusere risikoen for å få hiv. Einar ga en kort innføring i PrEP, hvem som tilbys det samt viktigheten av å kunne gi informasjon om PrEP til de som kan ha behov. 

 

Marianne Sunde og Sarah Sætra
Marianne Sunde har jobbet som helsesykepleier i Arendal kommune siden 2014 etter endt helsesøsterutdanning i Bergen. Er fra tidligere intensivsykepleier. Har jobbet i skolehelsetjenesten og ved helsestasjon for ungdom siden høsten 2014. Våren 2021 begynte hun som prosjektleder for “Preikes”, en ren, digital skolehelsetjeneste for videregående elever og lærlinger i Agder. Grunnet flytting må hun sluttet som prosjektleder for Preikes, men skal fortsatt jobbe med ungdom i Horten.  

Sarah Sætra ny prosjektleder i Preikes fra august i kombinasjon med master i helsesykepleie. Tidligere jobbet i skolehelsetjenesten i Grimstad siden 2016.  

I innlegget snakket Marianne og Sarah om hvordan Norges første digitale skolehelsetjeneste Preikes ble til, hvordan de jobber, hvilke mål de har for tjenesten og hvorfor det er bruk for akkurat slik en tjeneste i 2022. 

 

Anne Holter Bentzrød
Anne er utdannet helsesykepleier med videreutdanning i psykisk helse. Hun har tidligere jobbet på Voksentoppen samt vært med på å utvikle og drifte Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås.   

Anne var den første helsesvareren på ung.no i 2004, og har jobbet i spørretjenesten siden da med flere ulike oppgaver. Siden 2020 har hun hatt full stilling i ung.no, og jobber som helserådgiver i redaksjonen, med daglig drift av spørretjenesten og med helserelatert informasjon ellers. Anne brenner for tverrfaglig samarbeid i arbeidet med å nå ungdommen med det de trenger av hjelp, støtte og veiledning. Ung.no er bygget på nettopp tverrfaglighet hvor unge kan få hjelp til alt fra rus til NAV. På HFU-dagene fortalte Anne om hvem som bruker ung.no. Hva lurer de på rundt seksuell helse, og er det noen trender å se? Hun ga også råd til hvordan vi som jobber med ungdom kan bruke Ung.no som en ressurs. 

 

Minotenk, ved Ibrahim Mursal
Minotenk er en minoritetspolitisk tenketank som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse, og styrker minoriteters engasjement for demokrati, menneskerettigheter og deltakelse i det offentlige rom.

Ibrahim Mursal er filmskaper og rådgiver hos Sex og Politikk, og prosjektleder for Minotenks filmprosjekt om seksuell helse. Etter endt utdannelse som oljeingeniør fulgte han lidenskapen sin innen film. Han har laget 3 kortfilmer og sin prisbelønte debutfilm The Art of Sin. Hans arbeid utforsker feltene identitet, seksualitet og livssyn. På HFU-dagene presenterte Ibrahim et prosjekt som Minotenk i samarbeid med Sex og Politikk har laget om inkluderende seksualitetsundervisning, hvordan ta med minoritetsperspektiver i seksualitetsundervisningen.

 

Marie Brøske Söderström
Marie er utdannet sosialantropolog og er seniorrådgiver i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Der jobber hun med å koordinere det nasjonale bo- og støttetilbudet for personer over 18 år som er utsatt for æresrelatert vold og har behov for beskyttelse og oppfølging, gjennom å gi råd og veiledning til ansatte i ulike tjenester og med kompetanseheving. 

På HFU-dagene snakket Marie om når sex, partner og legning kan bli farlig for en person på grunn av (stor)familiens forventninger, og hva du som møter dem kan gjøre da. Hun fortalte om hvilke hjelpetilbud Kompetanseteamet har tilgjengelig både for direkte utsatte og for tjenesteapparatet og andre som kan møte noen de er bekymret for. 

Simon Ertzeid
Simon jobber som lege på Sex og samfunn og er en av to programledere i Sex og samfunns podkast om gutter og seksuell helse, Alfakrøll. Podkasten ble startet på siste semester av medisinstudiet ved UiO våren 2021 og gir jevnlig ut nye episoder. Simon har flere års erfaring som seksualitetsunderviser fra Medisinernes seksualopplysning (MSO) og Sex og samfunn. På HFU-dagene ledet Simon en panelsamtale der publikum kunne stille spørsmål. 

HFU-dagene