Praktisk trening med spiral

Ønsker du opplæring i innsetting av spiral? Sex og samfunns instruktører reiser ut til deg og gir deg opplæring og veiledning i din praksis.

Hvis du ønsker å lære deg spiralinnsetting anbefaler vi at du først tar kontakt med en fastlege, gynekolog, jordmor eller helsesykepleier med erfaring, fra ditt eget lokalområde. Om dette ikke lar seg gjennomføre kan du booke en av Sex og samfunns instruktører.

Tilbudet fungerer slik at du selv setter opp timer med pasienter på ditt eget kontor. Vi stiller med en instruktør, som er med deg gjennom dagen. Instruktøren er en erfaren lege, jordmor eller helsesykepleier som kommer til din arbeidsplass, slik at du kan lære i ditt vante miljø.

Du må være oppdatert og forberedt før opplæringsdagen. Les mer om krav til forhåndskunnskaper her. Det kan også lønne seg å ha deltatt på et av våre kurs om LARC og/eller prevensjon.

Du må selv sørge for nok pasienter som vil sette inn spiral. Vi anbefaler at du setter opp 6 pasienter denne dagen, minimum 5. Det er en fordel å sette opp én klokketime per pasient. Den første spiralen settes inn av vår instruktør, mens du observerer. Deretter er vi med deg som assistent på de neste 5 innsettingene.

For at vi skal komme til ditt arbeidssted må det være tilrettelagte lokaler og nødvendig utstyr må være på plass. Sørg også for at du har nok utstyr til alle pasientene, og ha gjerne ekstra utstyr og spiraler tilgjengelig. Rommet der opplæringen blir gitt må ha gyn-stol og godt arbeidslys. Følgende utstyr er nødvendig for opplæringen:

 • engangshansker (usterile er ok)
 • engangsspekulum
 • eksplorasjonsgel
 • eventuelt prøvetakingsutstyr til klamydiatest
 • bind eller truseinnlegg
 • sterilt pakket spiralsett med:
  • selvholdende spekulum
  • korntang
  • tupfere
  • kuletang
  • uterinsonde
  • saks

Etter opplæringsdagen forventes det at du på sikt skal kunne lære opp dine kollegaer.

 

Pris og bestilling
For ikke-kommersielle aktører dekkes honoraret til instruktør gjennom midler fra Helsedirektoratet. Dette gjelder for eksempel ansatte i kommunal helsetjeneste som jordmor eller helsesykepleier på helsestasjon, eller allmennleger i fastlegeordningen. Dersom opplæringen foregår utenfor Oslo, må du eller din arbeidsgiver dekke utgifter reise, kost og losji.

Pris for kommersielle aktører er kroner 15 000,- per dag med opplæring. I tillegg kommer utgifter til reise, kost og losji, dersom treningen foregår utenfor Oslo.

For spørsmål om spiralopplæring og bestilling, kontakt helsesykepleier Mariann Olsvik ved Sex og samfunn: mariann@sexogsamfunn.no

 

Praktisk trening med p-stav
Sex og samfunn tilbyr også opplæring i innsetting og fjerning av p-stav. Les mer om p-stavopplæring her.

Praktisk trening med spiral