HFU-dagene 2019

Den 3. og 4. september ble HFU-dagene 2019 arrangert, en nasjonal konferanse for alle som jobber på helsestasjon for ungdom (HFU), i skolehelsetjenesten eller med seksuell og reproduktiv ungdomshelse. Konferansen var den tredje i rekken, etter at HFU-dagen 2017 ble arrangert to år tidligere, avholdt på Riksscenen i Oslo.

Etter konferansens avslutning ble Skamløsprisen 2019 utdelt på samme sted.

 

Fulltegnet etter en uke

Konferansen ble fulltegnet etter en uke. Noen av dem som sto på venteliste fikk tilbud om en resteplass, og til sammen deltok  287 deltakere fra hele Norge. Til de som ikke har fikk billett til HFU-dagene 2019, så kan vi ikke annet enn å beklage. Informasjon om påmelding til HFU-dagene 2020 vil bli sendt ut i vårt ukentlige nyhetsbrev før vi forteller om det i andre kanaler. Vår oppfordring er derfor at du melder deg på vårt nyhetsbrev dersom du vil være blant de første som får vite om neste års påmelding.

 

Etter konferansen

Foredragene og de ulike presentasjonene er nå lagt ut, og kan lastes ned ved å klikke på tittelen til foredraget i programmet under.

 

Vår visjon: Vi tror på verdien av faglig påfyll, utveksling av erfaringer og det gode møtet med kollegaer fra andre steder i landet. Arbeidet med seksuell og reproduktiv ungdomshelse er svært viktig, og vi ønsker både å gi ungdommer i Norge et bedre tilbud og å gi helsepersonell økt kunnskap gjennom en årlig nasjonal konferanse.

 

Program

Tirsdag 3. september

08.00-09.00 Registrering og morgenkaffe
09.00-09.10 Åpning (se opptak fra konferansen via vår Facebook-side)

  • Inga Bejer Engh, barneombudet (presentasjon ikke tilgjengelig).

09.10-09.15 Innledning

09.15-10.15 Gutters anatomi og patologi.

10.15-10.35 Pause
10.35-12.00 Guttekropp, doping og seksualitet (se opptak fra konferansen via vår Facebook-side)

12.00-12.50 Lunsj
12.50-14.15 Gutters mentale helse og egne guttetilbud (se opptak fra konferansen via vår Facebook-side)

14.15-14.35 Pause
14.35-16.00 Gutter og gaming. Ekspertpanel (se opptak fra konferansen via vår Facebook-side)

Kveldsesjon tirsdag, inntil 40 deltakere (påmeldingen starter 21. august):
16.00-16.30 Pizza i kjelleren
16.30-18.00 Praktiske øvelser i p-stav og spiral, Mariann Olsvik.

 

Onsdag 4. september

08.30-09.00 Morgenkaffe
09.00-10.15 Seksuelt overførbare infeksjoner (se opptak fra konferansen via vår Facebook-side)

10.15-10.35 Pause
10.35-12.15 HFU Norge rundt i 2019. Presentasjon av prosjekter fra ulike steder i landet i året som har gått (se opptak fra konferansen via vår Facebook-side)

Etter konferansens slutt 4. september blir det utdeling av Skamløsprisen 2019, med mange spennende innslag. Deltakelse på prisutdelingen er gratis, men påmelding kreves.

 

Barneombudet Inga Bejer Engh åpner HFU-dagene 2019.

 

Forelesere:

Maria Røsok: Innledning (tir) og Sex og samfunns nye chatbot (ons)

Maria Røsok er daglig leder for Sex og samfunn. Hun er økonom og har jobbet i det private næringsliv blant annet med design og innovasjon, før hun startet i Sex og samfunn. Maria er opptatt av at unge skal få tilgang på kunnskap og svar på sine spørsmål, uavhengig av hvor de bor i landet. Hun mener også at det er viktig at vi i helsevesenet må endre oss og modernisere oss i takt med den teknologiske utviklingen ellers i samfunnet.

Maria innleder konferansen på tirsdag og i onsdagens innlegg skal hun fortelle om Sex og samfunns nye chatbot, som svarer på spørsmål om prevensjon døgnet rundt.

 

Marius Johansen: Guttekroppens anatomi og vanligste patologiske tilstander hos unge menn (tir) og Nye retningslinjer for seksuelt overførbare infeksjoner (ons)

Marius har vært medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn siden 2010. Han har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som fastlege på Lillestrøm legesenter, samt som lege på helsestasjon for ungdom. Tidligere ansatt ved SUSS-telefonen. Er ansvarlig for faglig oppdatering, kurs og forskning på Sex og samfunn i Oslo. Redaktør og forfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Han er også lege i Juntafil på NRK P3.

I det første foredraget vil han sammen med kollega, Trine Aarvold, snakke om guttekroppens anatomiske utvikling fra forsterstadiet og fram til voksen kropp. Hva er de vanligste “guttesykdommene” og hvordan behandler vi dem? I det ander foredraget vil han snakke om status for SOI (seksuelt overførbare infeksjoner) blant dagens unge i Norge, med særlig vekt på mykoplasma og gonoré.

 

 

Trine Aarvold: Guttekroppens anatomi og vanligste patologiske tilstander hos unge menn

Trine Aarvold har jobbet som lege ved Sex og samfunn siden 2011. Har tidligere jobbet i Medisinstudentenes seksualopplysning (MSO) og SUSS-telefonen. Er lege i Juntafil på NRK P3. Jobber i tillegg i Ung.no og svarer på spørsmål fra unge på nett. Trine underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Hun sitter også i styret i Vulvaforum og står bak nettsiden vulva.no

Skal sammen med kollega, Marius Johansen, snakke om guttekroppens anatomiske utvikling fra forsterstadiet og fram til voksen kropp. Hva er de vanligste “guttesykdommene” og hvordan behandler vi dem?

 

 

Maha Kamran: Guttekroppen, sosiale medier og doping

Maha jobber til daglig som rådgiver i Antidoping Norge, Hun er med på å drifte tjenesten Dopingkontakten – en anonym samtale- og informasjonstjeneste der personer som vurderer å bruke doping, og de som bruker doping, kan ta kontakt. Hun har master i psykologisk vitenskap og skrev masteroppgave om kausal attribusjon, altså hva slags type kunnskap ulike mennesker bruker for å forklare ting for seg selv. Videreutdanning i rus og psykiatri. Er god på å identifisere tankefeil, både i teori og i praksis. Har også skrevet en rekke artikler om sosiale mediers påvirkningskraft.

Foredraget hennes er en samling av de praktiske erfaringene hun har gjort seg gjennom arbeidet i Dopingkontakten, ADNOs anonyme samtale- og informasjonstjeneste om kropp trening og doping, og samtalene som foregår i nettforumene om kropp og trening blant gutter.

 

 

Trude Slettvoll Lien: Seksualfunksjon og seksuell dysfunksjon hos gutter og menn  

Trude er utdannet sykepleier fra Aker Sykepleierhøgskole i 1996. Videreutdanning i Psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo i 2001 og spesialist i sexologisk rådgiving (NACS) fra DACS i 2013. Studerer psykoterapi, med spesialisering i par- og sexterapi ved Parterapeutisk Institut i Sorø, Danmark. Trude har bred erfaring fra arbeid innen somatikk og psykisk helse. Hun har vært ansatt ved Sex og samfunn siden 2014, og er prosjektleder for minoritetsarbeidet på klinikken. Hun er nestleder i Norsk forening for klinisk sexologi, og er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

Skal sammen med kollega, Tore Holte Follestad, snakke om gutters seksualitet og vanligste seksuelle utfordringer hos gutter.

 

 

Tore Holte Follestad: Seksualfunksjon og seksuell dysfunksjon hos gutter og menn

Tore er utdannet sykepleier fra Menighetssøsterhjemmets Sykepleierhøyskole (1999), videreutdanning i Sexologi fra Universitetet i Agder (2007) og Spesialist i Sexologisk rådgivning – NACS (2008). Er assisterende daglig leder ved Sex og samfunn, og leder for poliklinikken. Han er også leder for Norsk forening for klinisk sexologi, og koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

Skal sammen med kollega, Trude Slettvoll Lien, snakke om gutters seksualitet og vanligste seksuelle utfordringer hos gutter.

 

 

Thisbe Verner-Carlsson: Hvorfor bør vi få guttene til å oppsøke helsehjelp?

Thisbe Verner-Carlsson er utdannet prosjektleder ved Emergence School of Leadership og jobber som prosjektkoordinator i Mental Helse Ungdom. I organisasjonen er hun ansvarlig for et prosjekt innen brukermedvirkning, organisasjonens sommerleir og kommunikasjon. Tidligere har hun jobbet med personal og drift av utested, rehabilitering og omsorg, frivillighet innen festivaler og ungdomsorganisasjoner.

Hennes første prosjekt i Mental Helse Ungdom var «Unge menns psykiske helse», et prosjekt med formål å skape mer åpenhet om og blant unge menns psykiske helse. Resultatet ble en film, Start Praten, og det er bakgrunnen til filmen skal presenteres i dag. Psykiske problemer hos menn blir ikke like lett oppdaget. De får ikke den hjelpen de trenger eller så kommer hjelpen svært sent. Skal det virkelig være sånn? Og hvorfor har det blitt sånn?

 

Per Arthur Andersen: Hvorfor bør vi få guttene til å oppsøke helsehjelp? og HFU for gutter på Frogner

Per Arthur er helsesykepleier også kjent som Helsebroren. Han var ferdig utdannet i 2016 og jobbet på Sex og Samfunn under studietiden. Etter studiene ble han tilbudt å lede et prosjekt for å etablere Oslos første Helsestasjon for gutter i Frogner bydel. Tilbudet har fått mye oppmerksomhet og bidratt til at Per Arthur har fått en stemme innenfor guttehelse. En viktig oppgave har vært å fronte guttehelse og sette guttehelse på dagsorden. Han jobber i tillegg i skolehelsetjenesten i Frogner bydel hvor han møter ungdom av alle kjønn. Underviser i psykisk helse, rus og seksuell helse på flere skoler i og utenfor Oslo.

Det blir snakket mindre om gutters utfordringer innenfor fysisk, psykisk og seksuell helse enn om jenters, og gutter blir kanskje ikke møtt med den samme aksepten som jenter. For Per Arthur er det viktig å normalisere de utfordringene gutter har, og å gjøre terskelen lav, slik at de ber om hjelp. I innlegget vil han bevisstgjøre oss som hjelpere om hvorfor guttene ikke må glemmes.

 

Per Vidar Nielsen: Herrkules i Sarpsborg

Per Vidar har vært ansatt i Sarpsborg kommune siden 1997, og jobber som psykiatrisk sykepleier flyktningehelsetjenesten, skolehelsetjenesten (ungdomsskole og videregående skole) samt ved helsestasjon for ungdom. Han er generelt svært opptatt av folkehelse og universelt forebyggende arbeid som gjelder psykisk helse. Per Vidar ønsker tettere samarbeid mellom oppvekst og helse, og ved undervisning nå ut med god informasjon og helseopplysning til ungdommer i ungdoms- og videregående skole.

I innlegget skal han fortelle mer om Herrkules – et tilbud på helsestasjonen, kun for gutter.

 

Lillian Brekke: VIP-kø for guttene på HFU Engen

Lillian er avdelingsleder for Helsestasjon for Ungdom og Studenter på Engen i Bergen. er utdannet helsesykepleier og har arbeidet mye med flyktninger og innvandrere. Hun har ett års erfaring som sykepleier på medisinsk avdeling i Tanzania, der hun selv fikk kjenne på det å være i fremmed i et nytt land. Hun har siden vært gruppeleder på Landås helsestasjon i 7 år, en av landet største helsestasjoner med et stort antall minoritetsfamilier. Utenom jobb er hun instruktør i havpadling og trives best i store bølger.

I innlegget vil hun snakke om hvordan HFU Engen har jobbet for å øke andel gutter som oppsøker helsestasjonen og resultat av dette arbeidet. Guttene har gjerne mer på hjerte enn en enkel klamydiatest.

 

Nils Petter Sørung: HFU for gutter i Sandvika.

Nils Petter er lege i spesialisering i psykiatri ved Blakstad sykehus. Han er også allmennlege, har tidligere jobbet som fastlege, lege ved sex og samfunn, lege i radioprogrammet Juntafil på NRK P3, og for tiden lege ved helsestasjon for gutter i Sandvika. Også kjent som Doktor Nils i media, på Instagram og Facebook, med formidling av seksuell og psykisk helse til allmennheten. Er foredragsholder i tematikk rundt seksuell og psykisk helse, og debuterer som forfatter med bok om grubling med utgivelse primo 2020.

I foredraget vil han fortelle om sine erfaringer fra helsestasjon for gutter i Sandvika, et offentlig støttet prosjekt opprettet høsten 2018. Her får du et innblikk i hvilke problemstillinger gutta kommer med, særlig med fokus på psykiske helseplager, og hvordan dette har vært håndtert

 

Gaute Goddager: Gutter og dataspill

Psykologspesialist Gaute Godager har bakgrunn som gründer i dataspillbransjen. Han jobber blant annet med unge mennesker som er avhengige av dataspill.

I forelesningen vil han snakke om unge og dataspill og om hvordan vi som voksne foreldre og helsepersonell bør møte gutter som spiller.

 

Tuva Fellman: Hva lurer du på?

Tuva Fellman er kjent som programleder i sexopplysningsprogrammet Juntafil fra NRK P3. Hun har jobbet som journalist i NRK i 9 år. I tillegg er hun utdannet sexolog ved Universitetet i Grimstad og har en bachelor i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

Tuva elsker å snakke åpent om seksualitet og er ikke redd for å stille direkte spørsmål, og nettopp dette skal hun gjøre i mandagens siste fellessesjon.

 

Eva-Johanne Meldahl: Praktisk trening med spiral og p-stav 

Eva-Johanne er jordmor, og har siden uteksaminasjonen fra NTNU jobbet som jordmor på fødebarsel B-avdelingen på Ullevål sykehus. I tillegg har hun en bistilling ved Sex og samfunn, med svært varierte arbeidsoppgaver. Hun har egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral. Hun underviser også helsepersonell og studenter, og jobber på chattetjenesten.

På tirsdag ettermiddag vil hun sammen med helsesøster Mariann Olsvik holde praktisk kurs med trening i innsetting og uttak av spiral og p-stav. Det vil komme en egen påmelding til dette arrangementet i midten av august.

 

Mariann Olsvik: Praktisk trening med spiral og p-stav 

Mariann er helsesykepleier og har jobbet på Sex og samfunn siden 2004. Hun er prosjektleder for senterets p-stavopplæring for helsepersonell (superbruker p-stav). Hun underviser helsesykepleier- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler, samt holder prevensjonskurs for helsepersonell i hele landet. Hun har i tillegg egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral.

På tirsdag ettermiddag vil hun sammen med jordmor Eva-Johanne Meldahl holde praktisk kurs med trening i innsetting og uttak av spiral og p-stav. Det vil komme en egen påmelding til dette arrangementet i midten av august.

 

Monica Hammer: Gratis prevensjon i Nannestad. Samarbeid mellom Apotek og HFU

Monica var ferdig sykepleier i 2001 og jobbet i 10 år på barne- og ungdomsavdelingen på Ahus. Etter dette tok hun videreutdanning og startet som nyutdannet helsesøster i Hurdal kommune, men jobber i dag i Nannestad. Hun har sitt hovedvirke på ungdomsskolen og er i tillegg på helsestasjon for ungdom cirka en gang i måneden. Monicas hjerte banker for ungdom, og for at de skal ha et likeverdig tilbud, enten om  de bor i en liten eller en stor kommune.

Helsestasjonen tilbyr gratis p-stav og hormonspiral, også for de som ikke faller inn under refusjonsordningen til HELFO. Dette har ført til økte besøkstall slik at de enkelte ettermiddager kunne hatt behov for et kølappsystem. I innlegget skal hun forteller om en egen faktureringsavtale mellom det lokale apoteket og helsestasjon for ungdom.

 

Stine Solli: HFU-skolen

Stine er utdannet sykepleier fra Høyskolen Diakonova i 2014. Hun har jobbet ved Sex og samfunn siden 2015. Hun har tidligere svart på spørsmål for unge på youtubekanalen til Topp, og svarer nå på spørsmål på Juntafil på NRK P3. På Sex og samfunn er hun prosjektleder for seksualitetsundervisningen som gis i Osloskolen, og hun har undervist for 9. og 10. klasse i flere år. Hun er medforfatter av boken «Det du lurer på. 157 spørsmål og svar» som baserer seg på spørsmål unge kom med i undervisningen. Stine er også prosjektleder for chat-tjenesten ved Sex og samfunn.

Stine har ledet pilotprosjektet HFU-skolen som Sex og samfunn arrangerte for helsepersonell ved HFU for Oslo kommune 2018/2019. I presentasjonen vil hun fortelle mer om hva HFU-skolen er, og hva slags tilbakemeldinger vi fikk på tilbudet.

 

Emil Johan Wilmar: Ny chat om kjønnsidentitet

Emil Johan er sykepleier på OUS og chattevakt hos HKS (helsestasjon for kjønn og seksualitet). Han har flere års erfaring i å jobbe med rettigheter og tilbud for mennesker med en annen kjønnsidentitet enn den de ble tillagt ved fødsel.

I foredraget sitt forteller han mer om chatten til HKS, og hvem som kan ta kontakt med denne.

 

Solveig Bae Nordal og Ragnhild Høydalsvik: Ålesund: fagdag om trans.

Solveig og Ragnhild er helsesykepleiere og kollegaer i Ålesund kommune. De har begge et stort engasjement for ungdom og har arbeidsoppgavene sine knyttet opp mot denne gruppen. Ragnhild har jobbet som helsesykepleier siden 2013. Arbeider for tiden i ungdomsskole, videregående, og med gruppene «Sjef i mitt liv» i videregående skole. Solveig var utdannet helsesykepleier i 2006. Hun arbeider i skolehelsetjenesten på en videregående skole, på NTNU Campus Ålesund og helsestasjon for ungdom.

Våren 2018 kom det fram at flere av de som jobber med ungdom i Ålesund kommune opplevde at de manglet kunnskap og kompetanse om utfordringer knyttet til kjønnsidentitet. Dette ble løst gjennom å arrangere en fagdag i samarbeid med Transtastisk. I Innlegget vil Solveig og Ragnhild fortelle om planlegging, gjennomføring og ikke minst om respons og reaksjoner, og håper å inspirere andre til å arrangere en tilsvarende fagdag.

 

Camilla Rørtveit: Gratis prevensjon til unge under 16 år i Oslo.

Camilla Rørtveit er helsesykepleier og jobber på en videregående skole og ved HFU i bydel Ullern i Oslo. I tillegg svarer hun på helsespørsmål fra ungdom på ung.no. Hun brenner særlig for seksuell og reproduktiv helse, og den positive seksualiteten.

I foredraget sitt skal hun fortelle hva Oslo kommune har gjort for å sikre unge under 16 år gratis prevensjon.

 

Arild Johan Myrberg: ZANZU og nytt fra Helsedirektoratet

Arild Johan er seniorrådgiver i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon. Han har siden 1997 arbeidet i den sentrale helseforvaltningen med ulike strategier innen seksuell- og reproduktiv helse.

I innlegget skal han først og fremst fortelle om Zanzu, Helsedirektoratets storsatsing på minoritet og seksuell og reproduktiv helse.

 

Eirik Amundsen: Chemsex: bruk av metamfetamin og GHB for å muliggjøre, forbedre og forlenge sex

Eirik er lege og forsker på Chemsex blant menn som har sex med menn. Han har tidligere deltatt i gjennomføringen av en studie om chemsex blant pasienter på Olafiaklinikken. Han var med på å publisere en artikkel om chemsex i Tidsskriftet for Den norske legeforening, september 2018. Han har tidligere jobbet på Olafiaklinikken og jobber for tiden ved Sex og Samfunn.

Chemsex har vokst i utbredelse siden ankomsten av smarttelefonene i 2007. Teknologiske fremskritt har gjort det lettere å komme i kontakt med et større antall potensielle sexpartnere enn tidligere, og forhandle om betingelsene rundt sex før man eventuelt møter nye sexpartnere. Inkludert samtidig bruk av rusmidler for å påvirke opplevelsen av sex. Smarttelefonen har også gjort det lettere å planlegge samtidige møter mellom flere personer som ikke kjenner hverandre fra før. Chemsex-kulturen er spesielt utbredt blant menn som har sex med menn i større byer, men det er grunn til å tro til at praksisen kan bli mer utbredt i samfunnet generelt i fremtiden, for eksempel blant russ.

 

Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl: Jenteboka

I 2017 utgav Nina og Ellen Gleden med skjeden. Boken ble en umiddelbar internasjonal suksess, og er til nå solgt til oversettelse på 36 ulike språk. Ellen jobber som lege på Sex og samfunn i tillegg til forfatterskapet, mens Nina er turnuslege på Ahus.

I år er de klare med en ny bok, denne gangen skrevet for jenter i puberteten. For hvorfor skal kunnskap om egen kropp være forbeholdt de voksne? Jenteboka er skrevet for å gi konkrete og forståelige svar på spørsmål knyttet til kropp, seksualitet og psykisk helse. Kunnskap gir trygghet og selvtillit i en tid preget av forandring og usikkerhet. Hør forfatterne lese fra boka og presentere prosjektet sitt.

HFU-dagene