Om oss

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Tre sirkler Sex og samfunnVi driver klinisk, undervisnings- og formidlingsarbeid, der den kliniske delen av arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse. I 2019 hadde vi omlag 30 000 besøkende på klinikken, fordelt på personer som tok selvtest eller hadde timekonsultasjon. Klinikken genererer bred kunnskap som videreformidles til øvrige aktører på feltet. Vi mottar i tillegg henvendelser fra hele landet via telefon og epost, både fra målgruppen og fra helsepersonell.

På Sex og samfunns chat kan unge over hele landet snakke med kvalifisert helsepersonell om sex, seksualitet og seksuell helse. I 2019 benyttet omlag 10 500 personer seg av dette tilbudet. I 2018 utviklet vi en chatbot som skal svare på spørsmål knyttet til prevensjon. Vår chatbot mottok i 2019 i underkant av 18 000 henvendelser.

Vi gjennomfører ulike opplæringstiltak som seksualitetsundervisning, opplæring om prevensjon ved landets høgskoler og universiteter med utdanningsforløp innenfor helsefag, og kurs med et bredt utvalg tema, inkludert trans*tematikk, personer som kjøper sex, hiv/aids og langtidsvirkende prevensjon (LARC), tilpasset ulike deltakergrupper. Vi utdanner også «superbrukere» fra hele landet i langtidsvirkende prevensjon, som igjen skal sørge for faglig og praktisk opplæring av helsepersonell i sin kommune.

Stiftelsen gjennomfører også tiltak som fagutvikling og kunnskapsspredning blant annet gjennom hospiteringsordning for helsepersonell, utvikling av Metodebok for seksuell helse og drift av eMetodebok.no og egen nettside med faktaopplysninger om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

 

 

Om oss