Seksuelle overgrep og voldtekt

Hva er seksuelle overgrep/voldtekt?

Seksuelle overgrep er en betegnelse som dekker alle former for seksuelle krenkelser. Et seksuelt overgrep er at en person truer, tvinger eller lokker en annen person til å delta i eller se på seksuelle handlinger.

Den som blir utsatt for et seksuelt overgrep kan være barn eller voksen, kvinne eller mann og den som begår overgrepet kan være barn eller voksen, kvinne eller mann. Foreldre og foresatte kan begå seksuelle overgrep mot barna sine.

Lenge hadde man oppfatninger om at for eksempel kvinner ikke kunne være overgripere, at et seksuelt overgrep kun var voldtekt med ukjent gjerningsperson og at denne ukjente personen var en mann som forgrep seg på kvinner. Dette er ikke alltid tilfelle. Kvinner begår også overgrep, selv om det statistisk er flere menn som begår overgrep. I følge en stor undersøkelse så kjenner den som blir utsatt for voldtekt gjerningspersonen i 86% av tilfellene.

Seksuelle overgrep kan være:

 • Voldtekt
 • Voldtektsforsøk
 • Å bli tvunget til samleie, oralt, vaginalt eller analt
 • Å bli befølt
 • Å bli snakket til på en seksuelt krenkende måte
 • Å bli tvunget til å se på porno eller tvunget til å delta i laging av porno

 

I Norge er det straffbart å begå seksuelle overgrep og voldtekt. Loven som omhandler dette er Straffelovens kapittel 26 om seksualforbrytelser. Voldtekt blir omtalt i §§ 291-294:

 • Å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd
 • Å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ikke er i stand til å motsette seg handlingen.
 • At en ved vold eller trusler får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller utføre de samme handlingene med seg selv

Ved å bli utsatt for seksuelle overgrep blir ens rettigheter krenket og ens grenser krenket. Akkurat hvor det som har skjedd passer inn i lovverket er kanskje ikke så viktig. Det viktigste er hvordan hendelsen oppleves for personen som har blitt utsatt for overgrep. Alle seksuelle overgrep kan gi reaksjoner.

 

Reaksjoner etter seksuelle overgrep

Hvordan en reagerer på seksuelle overgrep kan være forskjellig fra person til person. Likevel vil de fleste oppleve vold og overgrep som en traumatisk hendelse og oppleve stressreaksjoner. Noen reaksjoner kan komme under og rett etter hendelsen mens andre kommer etter noen dager/uker. Noen ganger kan det ta flere år.

Det er viktig å tenke at ingen reaksjoner er unormale, men at det er menneskelig å reagere på en traumatisk hendelse.

De vanligste reaksjonene etter et seksuelt overgrep kan være:

 • Angst og frykt
 • Gjenopplevelser av det som skjedde
 • Søvnforstyrrelser
 • Selvbebreidelse og skyldfølelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Konsentrasjons- og hukommelsesvansker
 • Økt irritasjon og sinne
 • Kroppslige plager som kvalme, brekninger, diaré, hjertebank, høy puls, svimmelhet og nummen følelse i armer og ben
 • Problemer i samspill med andre
 • Vansker med nærhet og seksualitet
 • Tristhet
 • Økt behov for kontroll
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvskading
 • Bruk av rusmidler

 

Hvordan få hjelp?

Det er viktig at en oppsøker noen å snakke med om overgrepet for å kunne få den hjelpen en trenger. Dette er også viktig for å bearbeide hendelsen eller hendelsene for å kunne forebygge problemer med relasjoner og seksualitet som kan komme senere. Nederst finner du lenker til ulike steder en kan få hjelp.

Mange lar være å oppsøke noen å snakke med i frykt for å måtte anmelde og får dermed ikke den hjelpen og støtten de har behov for. En bestemmer selv om en vil anmelde eller ikke.

Flere steder i landet er det overgrepsmottak en kan oppsøke etter et overgrep. Det trenger ikke å være en akuttsituasjon (altså rett etter at overgrepet har skjedd), men dersom man vil eller er usikker på om man vil anmelde, er det viktig å oppsøke mottaket så fort som mulig etter overgrepet for å sikre spor. Man kan la være å anmelde selv om man har fått sikret spor.

Andre aktuelle steder å kontakte og nyttige nettsider:

Kripos_Rod_Knapp

 

Kilder:

 • Faghefte: Vold og seksuelle overgrep blant ungdom, Stiftelsen Tryggere i samarbeid med DIXI ressurssenter, 2015
 • Thoresen, S. og Hjemdal O.K (red) ( 2014) Vold og voldtekt i Norge (NKVTS)
 • Kripos (2015)
 • Voldtektssituasjonen 2014. Oslo Politiet, Kripos

Sex