Metodebok for seksuell helse

Sex og samfunn har helt siden oppstarten i 1971 hatt sin egen metodebok, i begynnelsen til internt bruk. I 1998 kom den første utgaven i bokform.

Forside Metodebok for seksuell helse Sex og samfunn 2017

Metodeboka er en håndbok i seksuell og reproduktiv helse. Boken brukes av helsepersonell som et læringsverktøy og et oppslagsverk i forberedelse til og møte med pasienter. Boken er pensum på flere av høyskole- og universitetsutdanningene for ulike grupper helsepersonell. Helsedirektoratet ønsker at Metodebok for seksuell helse skal være en standard for alle som jobber med prevensjon og seksuell helse i et livsløpsperspektiv.

Siste versjon av Metodebok for seksuell helse er 8. utgave.

 

eMetodebok.no

Metodeboka er nå tilgjengelig på nett! En elektronisk versjon gir oss mulighet til kontinuerlig oppdatere innholdet. eMetodeboka vil være gratis, takket være støtte fra Helsedirektoratet.

Alle vedlegg (pasientinformasjon om prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner, journalvedlegg, plakater m.m.) som tidligere har ligget på våre hjemmesider ligger nå tilgjengelig her.

 

Bestilling

Selv om eMetodeboka nå foreligger i elektronisk versjon, ønsker mange å ha papirversjonen i bokhylla. Vi kommer derfor fortsatt å oppdatere og trykke nye utgaver. Boka kan bestilles her.

 

Forside eMetodeboka hele

 

 

 

 

Klinikk og tilbud