HFU-dagene 2018

3. og 4. september ble den andre nasjonale konferansen for alle som jobber på helsestasjon for ungdom (HFU), i skolehelsetjenesten eller med seksuell og reproduktiv ungdomshelse avholdt på Riksscenen i Oslo. Etter konferansen ble Skamløsdagen, med utdeling av Skamløsprisen 2018, arrangert på samme sted.

Hovedtemaene for årets konferanse var:

  • SOI (seksuelt overførbare infeksjoner)
  • HFU (helsestasjon for ungdom) i 2018
  • Forskjellen på sex og porno
  • Kondombruk
  • LARC (spiral og p-stav)
  • Kommunikasjon og sosiale medier
  • Kvinnelig seksualitet og orgasme

Vår visjon: Vi tror på verdien av faglig påfyll, utveksling av erfaringer og det gode møtet med kollegaer fra andre steder i landet. Arbeidet med seksuell og reproduktiv ungdomshelse er svært viktig, og vi ønsker både å gi ungdommer i Norge et bedre tilbud og å gi helsepersonell økt kunnskap gjennom en årlig nasjonal konferanse.

Datoen for påmelding til HFU-dagene 2019 vil bli annonsert på forhånd på hjemmesiden og i Sex og samfunns nyhetsbrev (sendes ut hver fredag). Du kan abonnere på nyhetsbrevet her.

Evaluering

Hjelp oss å til bli bedre! Etter konferansen kan du evaluere og gi oss din tilbakemelding, klikk her for å gi ris og ros.

 

Nedlasting av foredrag

Du kan laste ned de ulike foredragene fra konferansen (PDF eller powerpoint) ved å scrolle nedover, forbi programmet, og klikk på tittelen til foredragene. NB! Hvis du bruke noe av dette materialet i dine egne presentasjoner må du oppgi hvem du har hentet innholdet fra.

 

Klikk på bildet for en utskriftsvennlig versjon av programmetMarius Johansen: SOI på HFU i 2018 (PDF)

Marius har vært medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn siden 2010. Har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som fastlege på Lillestrøm legesenter, samt som lege på helsestasjon for ungdom. Tidligere ansatt ved SUSS-telefonen og som lege i radioprogrammet Juntafil på NRK P3. Han er ansvarlig for faglig oppdatering, kurs og forskning på Sex og samfunn i Oslo, og er redaktør og hovedforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Underviser lege-, farmasøyt-, helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet.

I foredraget vil han snakke om status for SOI (seksuelt overførbare infeksjoner) blant dagens unge i Norge. Det har nylig kommet nasjonale retningslinjer for HFU, noe som setter nye standarder for kompetansekrav og hvilke tester vi tilbyr.

 

Inger Susanne Gisholt: Fra Prevensjonskontor i 1997 til HFU i dag (PDF)

Inger Susanne har jobbet som helsesøster i Skien kommune i mer enn 20 år. Hun er fagkoordinator og leder av HFU i Skien. Hun koordinerer også et tverrfaglig konsultasjonsteam i kommunen (fastlege, spesialisthelsetjeneste, barnevern, PPT og helse) som drøfter og gir råd og veiledning i saker som omhandler psykososiale vansker. Hun jobber også i kommunalt kriseteam i Skien kommune og er VIVAT kursleder.

I foredraget vil hun fortelle om sine erfaringer og vil ta oss med på reisen fra Prevensjonskontoret i 1997, og fram til dagens HFU i flunkende nye lokaler i Skien sentrum. Hun vil legge særlig vekt på hvordan de i Skien jobber tverrfaglig, og særlig hvordan de samarbeider med foreldre, fastleger og barnevern.

 

Mona Zimmermann Fishbain: PEP talk! (PDF)

Mona er utdannet psykiatrisk sykepleier og har jobbet på Sex og samfunn i 19 år. Mona er prosjektleder for hospiteringsordningen ved klinikken. Hun har et stort hjerte for alle pasienter, men særlig for de skeive. Hun leder også prosjektet for msm (menn som har sex med menn) og er ansvarlig for PEP-pasientene.

I foredraget vil hun snakke om PEP (posteksponeringsprofylakse). Hva er det og hvor får man tak i det, rund om i landet? Hvilke prosedyrer har vi på Sex og samfunn for oppfølging av disse pasientene, og hvorfor er PEP viktig for å forebygge hiv?

 

Anne Helene Rennesund: Håndtering av gonoreutbrudd blant unge (PDF)

Anne Helene har jobbet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Skedsmo i mange år. For tiden jobber hun full tid på vanlig HFU og HFU – psykisk helse (et lavterskeltilbud i samarbeid med spesialisthelsetjenesten). De siste årene har hun vært med på å bygge opp HFU og skolehelsetjenesten i videregående skoler.

Våren 2016 hadde de en stor økning i antall gonoretilfeller på HFU i Skedsmo. Dette var ungdommer i alderen 17 – 19 år som var smittet i sitt nærmiljø. De fleste smittekontaktene kom fra nabokommunene til Skedsmo. I foredraget skal hun fortelle om hvordan gonoreutbruddet førte til et positivt interkommunalt samarbeid der det ble laget felles strategi og prosedyrer.

 

Agnes C W Giertsen: Mobil HFU (PDF)

Agnes er helsesøster med videreutdannelse i selvmordsforebyggende arbeid og har masterutdanning i klinisk sykepleie med vekt på ungdommers psykiske helse. Hun har mangeårig erfaring med oppbygging av skolehelsetjeneste i videregående opplæring. Har vært leder for Helsestasjon for ungdom og studenter i Bergen i 13 år, nå prosjektleder for «bedre seksuell helse i Bergen» og for opphentingsprogrammet av HPV-vaksinering. Medlem av arbeidsgruppen for de Nasjonale Faglige retningslinjene for skolehelsetjenesten og HFU i regi av Helsedirektoratet. Er også medlem av kjernegruppen i SRHR-nettverket og tilknyttet Høgskolen på Vestlandet som høgskolelektor på masterutdanningene for helsesøstre og jordmødre.

I innlegget vil hun formidle hvordan de på HFU i Bergen er spesielt opptatt av de sårbare ungdommene; for eksempel de som ikke går på skole eller minoritetsungdom. Disse ungdommene må få undervisning og informasjon gjennom andre kanaler og på andre måter enn gjennom skolesystemet. I Bergen har de tatt HFU-tjenesten ut blant ungdommene, der de er.

 

Jorunn Eldegard: Klamydiadagen i Førde (PDF)

Jorunn er helsesøster og psykiatrisk sjukepleiar og har jobba som helsesøster i Førde Kommune sidan 1994. Ho var med å starte HFU i kommunen i 1997 og Studenthelseteneste/Helsestasjon for Unge Vaksne i 2008. I tillegg jobbar ho på Hafstad videregåande skule.

I foredraget skal ho fortelje om kvifor og korleis dei starta med “Klamydiadagar” og om samarbeid med Fylkeslegen, mikrobiologen på Førde Sentralsjukehus og øvrige instansar. Korleis organiserer og reklamerer dei for dagen? Kva for informasjon går ut til lærarar og elevar og korleis involvere russen?

 

Mariann Olsvik: Superbruker p-stav (PDF)

Mariann er helsesøster og har jobbet på Sex og samfunn siden 2004. Hun er prosjektleder for senterets p-stavopplæring for helsepersonell (superbruker p-stav). Hun underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler, samt holder prevensjonskurs for helsepersonell i hele landet. Hun har i tillegg egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral.

I innlegget sitt vil hun dele erfaringer fra superbrukeropplæringen ved Sex og samfunn. Senteret tilbyr opplæring av helsepersonell (helsesøster, jordmor eller lege) som ønsker å praktisere innsetting og fjerning av p-stav. Målet er å lære opp superbrukere som kan ta med seg kunnskapen til ulike deler av landet, og som kan lære opp kolleger i sitt hjemområde. Siden oppstarten av prosjektet i 2016 har vi lært opp over 50 superbrukere i alle landets fylker (utenom Vestfold!).

 

Tore Holte Follestad: HFU-skulen (PDF)

Tore er sykepleier med videreutdanning i sexologi fra Universitetet i Agder (2007) og er spesialist i sexologisk rådgivning – NACS. Han er assisterende daglig leder ved Sex og samfunn, og leder for poliklinikken. Han er leder for Norsk forening for klinisk sexologi, og koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

Han skal i innlegget sitt presentere HFU-skolen, et fantastisk prosjekt som politikerne i Oslo har bevilget midler til, og som blir arrangert i regi av Sex og samfunn. Skolen starter opp høsten 2018 og vil være et tilbud til ansatte som jobber på helsestasjon for ungdom i Oslo kommune. Burde dette bli et tilbud for resten av landet?

 

Caroline Omberg: Forskjellen på sex og porno – Sex og selvfølelse (powerpoint)

Caroline er mamma, skamløs-feminist og student av EQ-terapi, en emosjonsbasert terapiform. Hun lever av å holde foredrag, skrive og gi råd innen seksuell og emosjonell helse. Hun brenner for at barn og unge skal lære å snakke om følelser og ha det godt med seg selv. Hun bruker sin fortid fra pornoindustrien til å til å fortelle åpent om forskjellen på sex og porno, og har mange tanker rundt hva som kan gjøre seksualundervisningen mer relevant, virkelighetsnær og effektiv.

Dette foredraget tar for seg hvordan kjønnsorganer, kjønnsroller og sex-aktiviteter fremstilles i pornografien i motsetning til hvordan det kan være i det virkelige liv. Mye av dette kan fremstå som selvfølgeligheter – men hvorfor er det da så få som evner å snakke åpent og ærlig om det? Tabuene lever fortsatt – selv innenfor profesjonen. Caroline gjør det enkelt og setter ord på det som mange tenker, men som enda ikke er fult uttalt i den offentlige samtalen.

 

Sunniva Solhaug Fjelldal: Flaut å bli avslørt med kondom (PDF)

Sunniva er helsesøster ved helsestasjon for ungdom, bydel Alna og ved Hellerud videregående skole, og har et stort engasjement for seksuell helse. Hun studerte master i helsefag, studieretning helsesøster ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet.

I foredraget skal hun presentere funnene fra masteroppgaven:

  • Betydningen av bruken av kondom knyttet opp mot det å ha kondomet med seg. «Er kondomet i baklomma, så er kondomet allerede i bakhodet.»
  • Skamfølelsen av anskaffelse av kondom, samt å bli avslørt ved å bære et. Anerkjennelsens betydning i form av det å bære med seg et kondom.
  • Hva innebærer lett tilgjengelig kondomer, og hvordan bidra til kondomstolthet?

 

Amelia Haile: Kondomkluss og stemningsdreper – sitter det bare i hodet? (PDF)

Amelia har studert master i folkehelsevitenskap – med fokus på livsstilsendring, ved Høgskolen i Innlandet. Masteroppgaven hennes omhandlet unge voksnes tanker og erfaringer med kondombruk. For tiden jobber hun som resepsjonist på Sex og samfunn og er i tillegg underviser i Sex og samfunns seksualitetsundervisning for 9. klassinger i Osloskolen. Hun jobber også som frivillig med seksualopplysning gjennom Røde Kors ungdom.

I foredraget skal hun presentere funn fra masteroppgaven: Hva er motivasjon bak kondombruk? Hvilke faktorer rundt et samleie som gjør det utfordrende å bruke kondom? Hvordan føles det å ta opp temaet kondom? Hva er man redd for? Hvordan oppfattes det når andre tar opp kondom? Hvordan skiller forestillingene om partners reaksjon seg fra responsen i virkeligheten?

 

Lise Nordum: Forskning og erfaringer omkring kondom (PDF)

Lise er salg- og markedskoordinator hos RFSU Norge og er ansvarlig for blant annet ideelle aktiviteter, sosiale medier, og forbrukerhenvendelser.

I innlegget skal hun snakke om norsk ungdom og kondombruk, basert på RFSUs erfaringer og undersøkelser. Hvor mange velger å beskytte seg med kondom? Hvorfor gjør de dette og hvorfor velger de det eventuelt bort? Hva er de generelle oppfatninger rundt kondom, og hvordan ligger vi an i Norge, om vi sammenligner med tall med andre nordiske land. Når vi skal snakke med ungdommer, hva fungerer og hva fungerer ikke?

 

Arild Johan Myrberg: Ny kondomkampanje fra Helsedirektoratet (PDF)

Arild Johan er seniorrådgiver i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon. Han har siden 1997 arbeidet i den sentrale helseforvaltningen med ulike strategier innen seksuell- og reproduktiv helse.

I innlegget skal han forteller om utarbeidelsen og bakgrunnen for den kontroversielle kondomkampanjen som Helsedirektoratet lanserte i sommer.

 

Bjørnar Buxrud og Torkild Jarnholt: Land of Chlamydia (PDF)

Bjørnar og Torkild er kreativt team og partnere i Morgenstern reklamebyrå.

Sommeren 2018 fikk store deler av Norge morgenkaffen i halsen da nasjonalromantiske reklameboards påpekte hvor dårlige nordmenn er til å bruke kondom. Bjørnar og Torkild fra reklamebyrået skal snakke om tankene bak «Land of Chlamydia», gjennomføringen og ikke minst reaksjonene kampanjen har fått.

 

Eva-Johanne Meldahl: Praktisk trening med spiral og p-stav (presentasjon foreløpig ikke tilgjengelig)

Eva-Johanne er jordmor, og har siden uteksaminasjonen fra NTNU jobbet som jordmor på fødebarsel B-avdelingen på Ullevål sykehus. I tillegg har hun en bistilling ved Sex og samfunn, med svært varierte arbeidsoppgaver. Hun har egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral. Hun underviser også helsepersonell og studenter, og jobber på chattetjenesten.

På mandag ettermiddag vil hun sammen med helsesøster Mariann Olsvik holde praktisk kurs med trening i innsetting og uttak av spiral og p-stav. (Det vil komme en egen påmelding til dette arrangementet etter sommeren.)

 

Marit Myreng: Inkluderende språk (presentasjon ikke tilgjengelig, holdt muntlig innlegg)

Marit har jobba som sykepleier i 8 år og har videreutdanning i seksuell helse og seksualopplysning. De siste 4 åra har hun vært frivillig leder i Seksualopplysning for Ungdom i Røde Kors Oslo. I tillegg jobber hun på Sex og samfunns poliklinikk og chattetjeneste.

I innlegget vil hun fokusere på hvordan man kan snakke inkluderende til og med ungdom for å nå frem til alle. Språket vårt er naturlig lagt opp på en måte som lett kan virke ekskluderende på en del grupper i befolkningen; i denne sammenhengen homofile og transpersoner. Hva kan man gjøre selv for å unngå dette?

 

Ida Uldal: Helsesøster på snap – ufarlig og tilgjengelig. (PDF)

Ida er helsesøster i Namsos kommune og jobber i skolehelsetjenesten og på HFU. Hun har siden våren 2015 hatt en fast helsesøsterspalte i Namdalsavisa. For tiden skriver hun masteroppgave om ungdom og nakenbilder på snapchat (analyse av spørsmål sendt inn til ung.no). Hun har vært med på å lage veiledningsprinsippene fra helsedirektoratet Råd om bruk av sosiale medier i helsestasjon og skolehelsetjensten, for å gi praktiske tips til helsesøstre som ønsker å benytte sosiale medier. Sitter ellers i fagpanelet til ung.no.

I foredraget vil hun snakke om hvorfor hun mener det er lurt å være på snap som helsesøster. Hun vil komme med eksempler på hvordan hun bruker det, og hvilke fordeler det kan gi, men også forhold en bør være oppmerksom på (lover, etikk og retningslinjer). Målet er å gjøre bruk av snap mindre skummelt, og få flere til å vurdere snapchat som et kommunikasjonsverktøy.

 

Trine Aarvold: Kvinners seksualanatomi og -fysiologi (PDF)

Trine Aarvold har jobbet som lege ved Sex og samfunn siden 2011. Tidligere ansatt ved SUSS-telefonen, på Klara Klok og som lege i radioprogrammet Juntafil på NRK P3. Hun sitter i styret i Vulvaforum, som skal lansere en ny side om vulvaplager på nettet for helsepersonell og pasienter til høsten. Hun underviser og holder kurs for studenter og helsepersonell og er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Sitter ellers i fagpanelet til ung.no.

I foredraget vil hun snakke om anatomi og fysiologi av kvinnens ytre kjønnsorgan. Hva skjer når en kvinne blir opphisset og våt? Hva er klitoris, og hva skjedde med jomfruhinna? Hvorfor får mange smerter ved samleie, og kan kunnskap om fysiologi og anatomi av kvinnens underliv virke forebyggende?

 

Sigga Dögg: Closing the Orgasm gap (PDF)

Sigga Dögg is an Icelandic sex educator and writer, with a degree in psychology and a master’s degree in sexology from Curtin University in Australia. Her mission is to change the way we talk about sex by using humor, honesty and facts. She has been lecturing about all matters sexual to all ages and varied professional groups for six years, in addition to regular hosting of a stand-up routine about discovering her own sexual self and trying to have sex as a married parent of two toddlers and a baby. She regularly writes about sex and relationships for newspapers, magazines and websites. Her first book, Talking about sex; a guide for adults on how to talk to kids and teenagers about sex, was published in 2014 and was very well received and nominated for The Female Book Award Of The Year. Sigga Dogg is also the president of Kynís, The Icelandic sexology association.

What happens when girls are taught to expect pleasure from sex? Can there be equality in sex? In today’s society (even in Iceland!), women orgasm less often than men, know less about their genitals, and are more prone to experiencing pain during sex. Self-esteem, body image, and sexual double standards are factors that also influence how a woman might perceive herself sexually in relations to masturbation and partnered sex. These factors, among others, are what sex researchers are calling the “orgasm gap”. It has taken society many centuries to harness and control women’s sexuality but it will hopefully just take one generation to break free and close the gap. Sigga Dögg has been delivering sexual education to women of all ages since 2010 and she will talk about how women experience sex and how they want to experience sex.

HFU-dagene 2018