Kjønn og identitet

Hvem er du og hva er din identitet? Dette er spørsmål du kan stille deg angående egen seksuell identitet og kjønnsidentitet.

Identitet brukes om den vi er, altså personligheten vår. Personlig identitet er det som gjør deg til den unike personen du er, og som skiller deg fra andre mennesker. Hva er viktig, ekte og typisk for deg som person? Det kan handle om seksualitet, kjønn, utseende, holdninger, kunnskaper, smak og kropp, eller noe annet som er med på å utgjøre din personlige identitet.

Mange snakker om «å finne seg selv» og det kan også handle om seksuell identitet. For eksempel må du finne ut av om du tiltrekkes eller forelsker deg i en av samme eller motsatt kjønn. Det kan også dreie seg om å finne ditt eget kjønn, for eksempel om du identifiserer seg som gutt, jente eller trans*. Det kan være utfordrende å finne ut av egen identitet og mange bruker tid på å finne gode svar.

Mennesker er også en del av et større felleskap. Vi har en gruppeidentitet. Av den grunn opplever mange lhbti-personer et felleskap til hverandre. For mange er en viktig del av identiteten knyttet til kjønnet de er, at de identifiserer seg som kvinner, menn eller trans*. På den måten er vi mennesker en del av sosiale og kulturelle fellesskap hvor blant annet seksualitet, kjønn, interesser, aktiviteter, politiske og religiøse syn spiller inn.

Personlig identitet og gruppeidentitet er avhengige av hverandre og utfyller hverandre, og det er viktig å se disse i sammenheng. Til sammen utgjør de begge en viktig del av personligheten din.

 

Les mer om kjønnsidentitet, seksuell identitet og trans ved å velge fra menyen til høyre.

Sex