Kurspakker prevensjon

Alle kvinner har rett til å velge hvilket prevensjonsmiddel de ønsker å benytte, men mange steder er det for få helsepersonell som setter inn p-stav og spiral. For å kunne ta selvbestemt valg må pasientene få god informasjon og prevensjonsveiledning. Vi tilbyr kurs som gir god oversikt over alle former for prevensjon, samt praktiske opplæring. Hvordan virker prevensjon og hvilke bivirkninger er vanlig? Hva sier de nyeste retningslinjene om kontraindikasjoner og interaksjoner? Hvor sikker er de ulike prevensjonsmetodene, og hvorfor ser vi nå en eksplosiv økning av p-stav og spiralbruk blant unge?

Ønsker du å booke oss til et kurs som du arrangerer? Vi har ferdige kurspakker som dekker en hel eller en halv dag med undervisning.

 

 

Prevensjonskurs hel dag (6 timer)

LARC-metodene (spiral og p-stav) er hovedfokus. Vi går gjennom de ulike prevensjonsmetodene og deres bivirkninger, fordeler og ulemper. Videre skal deltakerne kjenne til kontraindikasjoner, interaksjoner og alvorlige komplikasjoner. Hva sier de siste oppdaterte retningslinjene om prevensjonssvikt og bruk av nødprevensjon? Siste del av dagen er en praktisk rettet forelesning om spiral og p-stav, og vi går gjennom ulike kasus.

Heldagskurset har blitt godkjent av Legeforeningen som 6 timers poenggivende valgfritt kurs til videre- og etterutdanning i allmennmedisin, og av Norsk Sykepleierforbund med 6 meritterende timer til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 

 

Prevensjonskurs halv dag (3 timer)

Det finnes 2 forskjellige pakker for halvdagskurs om prevensjon:

 

 

Oppfriskningskurs om prevensjon

Hva påvirker valg av prevensjon? Hvorfor øker bruken av spiral og p-stav og hva er de siste trendene innenfor prevensjonsbruk? Hvorfor bør en del personer frarådes å bruke moderne nødprevensjon? Vi går gjennom de ulike prevensjonsmetodene og fokuserer på praktiske råd og tips, samt ser på de siste oppdaterte retningslinjene. Kurset passer for alle som har en del kunnskap om prevensjon fra tidligere.

 

 

Prevensjon til unge under 16 år

Fra 1. januar 2022 kan helsesykepleiere og jordmødre også skrive ut prevensjon til de under 16 år. I dette kurset vil vi gå inn på lovverket, samtalen og medisinske spørsmål rundt prevensjons til de under 16 år.  Hva sier loven om avvergeplikten? Hvilke spørsmål er det lurt å stille? Hvordan skal vi gjøre journalføring? Hva hvis pasienten kun ønsker p-piller for å hindre blødninger?

Vi tilbyr følgende:

  • Kurs 2 x 45 minutter uten caser. Vi sender casene så dere kan jobbe med disse på egen hånd.
  • Kurs 3 x 45 minutter med caser. Vi jobber med casene i grupper og går igjennom disse sammen.

Vi følger Legeforeningens satser. Pris for 2 x 45 minutter er 7 000 kroner og pris for 3 x 45 minutter er 9 000 kroner.

For undervisning utenfor Oslo kommer reise og eventuelt kost og losji i tillegg.

Kursene kan tilbys både fysisk og digitalt.

 

LARC-kurs med praktiske øvelser med p-stav og spiral

Kurset er praktisk rettet med en kort teoridel og øvelser i innsetting og uttak av spiral og p-stav. Etter en innledning med beskrivelse av prosedyrer, nyttige råd, kasus, video og demonstrasjon, får alle deltakerne sette inn p-stav og spiral på modeller. Maksimum antall deltakere på det praktiske LARC-kurset er 10. Ved flere enn 10 kursdeltakere må det beregnes lengre tid eller flere instruktører.

 

 

Foredragsholdere

               

Trine, Siri og Mariann holder kurs om prevensjon og prevensjonsveiledning. De har årelang erfaring med gynekologisk undersøkelse og innsetting og uttak av spiral og p-stav fra Sex og samfunns poliklinikk. Stine er sykepleier og er prosjektleder for Sex og samfunns chat. Hun har laget gode veiledere for hvordan avvergeplikten best kan ivaretas i våre tjenester. Stine, Trine og Siri holder kurs for hvordan møte unge under 16 år. Les mer her.

 

 

Pris og bestilling

Vi følger Legeforeningens honorarsatser. Ta kontakt for mer informasjon.

*For kommuner og fylkeskommuner er det gratis å bestille Prevensjonskurs hel dag (6 timer) og LARC-kurs med praktiske øvelser med p-stav og spiral (3 timer). Ved kurssted utenfor Oslo tilkommer utgifter til reise, kost og losji, mens kurshonoraret dekkes av midler fra Helsedirektoratet.

Kontakt oss for bestilling av prevensjonskurs.

Kurspakker prevensjon