Kurspakker prevensjon

Ønsker du å booke oss til et kurs som du arrangerer? Vi har ferdige kurspakker som dekker en hel eller en halv dag med undervisning.

Alle har rett til å velge hvilket prevensjonsmiddel de selv ønsker, og for å kunne ta et selvbestemt valg må pasientene få god informasjon og prevensjonsveiledning. Sex og samfunn tilbyr kurs som gir god oversikt over alle former for prevensjon, samt praktisk opplæring. Hvordan virker prevensjon og hvilke bivirkninger kan de gi? Hva sier de nyeste retningslinjene om kontraindikasjoner og interaksjoner? Hvor sikker er de ulike prevensjonsmetodene? 

 

Heldagskurs (6 x 45 min)
LARC-metodene (spiral og p-stav) er hovedfokus. Vi går gjennom de ulike prevensjonsmetodene og deres bivirkninger. Videre skal deltakerne kjenne til kontraindikasjoner, interaksjoner og alvorlige komplikasjoner. Hva sier de siste oppdaterte retningslinjene om prevensjonssvikt og bruk av nødprevensjon? Siste del av dagen er en praktisk rettet forelesning om spiral og p-stav, og vi går gjennom ulike kasus. 

6 timers kurs har tidligere blitt godkjent av Legeforeningen som 6 timers poenggivende valgfritt kurs til videre- og etterutdanning i allmennmedisin, og av Norsk Sykepleierforbund med 6 meritterende timer til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Dette kan søkes om av arrangøren i forkant hvis det er ønskelig. 

 

Halvdagskurs prevensjon (3 x 45 min)
For halvdagskurs forventes det at man har en del kunnskap om prevensjon fra før. Kurset går mindre i dybden på de ulike metodene og inneholder ikke praktisk trening på LARC. 

 

Halvdagskurs LARC-kurs med praktiske øvelser med p-stav og spiral (3 x 45 min)
Kurset er praktisk rettet med en kort teoridel og øvelser i innsetting og uttak av spiral og p-stav. Etter en innledning med beskrivelse av prosedyrer, nyttige råd, kasus, video og demonstrasjon, får alle deltakerne sette inn p-stav og spiral på modeller. Maksimum antall deltakere på det praktiske LARC-kurset er 10 personer. Ved flere enn 10 kursdeltakere må det beregnes lengre tid eller flere instruktører. 

 

Halvdagskurs prevensjon til unge under 16 år (3 x 45 min)
Fra 1. januar 2022 fikk helsesykepleiere og jordmødre rett til å skrive ut prevensjon til unge under 16 år. I dette kurset vil vi gå inn på lovverket, samtalen og medisinske spørsmål rundt prevensjon til de under 16 år.  Hva sier loven om avvergeplikten? Hvilke spørsmål er det lurt å stille? Hvordan skal vi gjøre journalføring? Hva hvis pasienten kun ønsker p-piller for å hindre blødninger? Kurset avsluttes med casejobbing i grupper. Kurset er egnet for helsepersonell som jobber med ungdom.

Pris og bestilling
Vi følger honorarsatsene til Legeforeningen og Norsk sykepleierforbund. Reise, kost og losji kommer i tillegg. Universiteter og høgskoler får halv pris. Ved bestilling av heldagskurs får man 15% rabatt (gjelder ikke universitet og høgskoler). 

Foredragsholdere

          

Trine, Siri og Mariann holder kurs om prevensjon og prevensjonsveiledning. De har mange års erfaring med gynekologisk undersøkelse samt innsetting og uttak av spiral og p-stav fra Sex og samfunns poliklinikk. Trine og Siri holder kurs for hvordan møte unge under 16 år. Les mer her.

 

Kontakt oss for bestilling av prevensjonskurs.

Kurspakker prevensjon