Våre kursholdere

Trude Slettvoll LienTrude Slettvoll Lien, psykiatrisk sykepleier og sexologisk rådgiver  

Utdannet sykepleier fra Aker Sykepleierhøgskole i 1996. Videreutdanning i Psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo i 2001.

Utdannet Spesialist i sexologisk rådgiving (NACS) ved DACS i 2013. Studerer psykoterapi, med spesialisering i par- og sexterapi ved Parterapeutisk Institut i Sorø, Danmark.

Trude har bred erfaring fra arbeid innen somatikk og psykisk helse. Hun har vært ansatt ved Sex og samfunn siden 2014, og er prosjektleder for minoritetsarbeidet på klinikken.

Trude er nestleder i Norsk forening for klinisk sexologi, og er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

 

 


Mariann OlsvikMariann Olsvik, helsesøster

Utdannet sykepleier fra Ålesund Sykepleierhøgskole i 1993. Videreutdannet til Helsesøster ved Høgskolen i Akershus i 2003.

Har fra tidligere arbeidserfaring fra gynekologisk avdeling ved Aker Sykehus, barnemedisinsk avdeling ved Aker sykehus og Ullevål universitetssykehus, samt seksjon for barnløshet og assistert befruktning ved Rikshospitalet.

Mariann er prosjektleder for senterets p-stavopplæring for helsepersonell (superbruker p-stav). Hun underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler, samt holder prevensjonskurs for helsepersonell i hele landet. Hun var en av de første helsesøstrene i landet som selvstendig satte inn spiral, og har egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral.

Hun har vært ansatt ved Sex og samfunn siden 2004.

 

 

 

Marius Johansen

Marius Johansen, lege og medisinskfaglig ansvarlig

Har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som fastlege på Lillestrøm legesenter, samt som lege på helsestasjon for ungdom. Tidligere ansatt ved SUSS-telefonen i over 4 år, og 2 år som SUSS-lege på radioprogrammet Juntafil på NRK P3.

Er ansvarlig for faglig oppdatering, kurs og forskning på Sex og samfunn i Oslo. Redaktør og forfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet.

 

 

 

Trine AarvoldTrine Aarvold, lege 

Har tidligere jobbet i Medisinstudentenes seksualopplysning (MSO) og SUSS-telefonen. Har svart på spørsmål fra lyttere i radioprogrammet Juntafil på NRK P3. Jobber i tillegg i Ung.no og svarer på spørsmål fra unge på nett.

Ansatt på Sex og samfunn siden 2011 og jobber med klinikken og har undervisning for helsepersonell.

Underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

 

 

 

Tore Holte Follestad, sykepleier og sexologisk rådgiver

Tore Holte Follestad er utdannet sykepleier fra Menighetssøsterhjemmets Sykepleierhøyskole (1999), videreutdanning i Sexologi fra Universitetet i Agder (2007) og Spesialist i Sexologisk rådgivning – NACS (2008).

Er assisterende daglig leder ved Sex og samfunn, og leder for poliklinikken. Han er leder for Norsk forening for klinisk sexologi, og koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

Klinikk og tilbud