Styret

Sex og samfunns styre består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret legger rammene for stiftelsens virksomhet innenfor stiftelsens formål.

Styret består av:

 

Britt Ingjerd Nesheim

styreleder

Valgt fra: januar 2015

Bakgrunn: Professor em. i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Tidligere avdelingsoverlege ved avdeling for obstetrikk og gynekologi ved Oslo Universitetssykehus. Har reproduksjon og seksuell helse som spesielt interessefelt.

 

Mathias Berstad Malmgren

nestleder/vara

Valgt fra: januar 2015

Bakgrunn: Jobber til daglig som organisasjonssekretær i Spire, en miljø- og utviklingsorganisasjon. Har tidligere blant annet jobbet i Press, ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og sittet i landsstyret til Sosialistisk Ungdom.

 

Freddy Øvstegård

styremedlem

Valgt fra: januar 2018

Bakgrunn: Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti og medlem av Familie- og kulturkomiteen. Han har vært aktiv i Sosialistisk ungdom i flere år og er nestleder i ungdomsorganisasjonen. Han er Stortingets yngste innvalgte representant i perioden 2017-2021.

 

Nora Mehsen

styremedlem

Valgt fra: januar 2018

Bakgrunn: Jobber i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som fagperson i LHBT-senteret (seksjon for likestilling og inkludering). Hun har tidligere jobbet bla som rådgiver i Sex og Politikk, jobbet på FNs informasjonskontor for Vest-Europa og som leder for Skeiv Verden.    

 

Marius Johansen

styremedlem

Valgt fra: januar 2014

Bakgrunn: Jobber til daglig som medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn.

 

Stine Solli

ansattrepresentant/hovedtillitsvalgt Klubben

Valgt fra: januar 2018

Bakgrunn: Jobber til daglig som prosjektleder for seksualitetsundervisning ved Sex og samfunn. Jobber i tillegg på klinikken, chat og som underviser.

 

Line Bø Leren

vara for hovedtillitsvalgt Klubben

Valgt fra: januar 2018

Bakgrunn:  Jobber til daglig som sykepleier på Rikshospitalet, samt på Sex og samfunns chat og kveldsklinikk

 

 

Om oss