Kurs i Oslo

Sex og samfunn arrangerer heldagskurs i Oslo om sexologi, seksuelt overførbare infeksjoner og underlivstilstander og prevensjon. Disse kursene blir arrangert halvårlig, hver vår og høst. Kurslokalet er Popsenteret i Oslo, like i nærheten av Sex og samfunns lokaler.

Neste kursdatoer i Oslo er:

 • Onsdag 16. oktober 2019: Let’s talk about sex
 • Torsdag 17. oktober 2019: Seksuelle problemstillinger og uttrykk
 • Mandag 18. november 2019: Kurs om seksuelt overførbare infeksjoner og underlivstilstander
 • Tirsdag 19. november 2019: Kurs om prevensjon

 

Påmelding og deltakeravgift

Påmeldingen til kursene skjer ved kjøp av billett TicetCo (ha bankkort tilgjengelig):

Det vil ikke være mulig å få tilsendt faktura. Det er 40 plasser på hver kursdag. Om du ikke får plass til høsten, kan du i stedet melde deg på de samme kursene våren 2020. Påmelding til vårkursene kommer senere.

Påmeldingsavgiften er 1 900 kroner per kursdag og inkluderer en enkel lunsj, kaffe, te og frukt, samt enkel servering i pausene. Påmeldingsavgiften refunderes ikke ved avbestilling.

Du kan melde deg på én eller flere av dagene. Merk at kurset Seksuelle problemstillinger og uttrykk bygger på kurset Let’s talk about sex, og forutsetter at du har deltatt på dette.

Kursene er godkjent med 6 meritterende timer til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Det er også søkt Legeforeningen om å få hver av kursdagene godkjent som 6 timers poenggivende valgfritt kurs til videre- og etterutdanning i allmennmedisin.

 

Program for de ulike kursene

Let’s talk about sex (onsdag 16. oktober 2019)

0830-0900 Morgenkaffe og registrering
0900-1015 Sexologifaget
1015-1030 Pause
1030-1130 Sexologiske behandlingsmodeller
1130-1215 Lunsj
1215-1330 Å kommunisere om seksualitet
1330-1345 Pause
1345-1530 Språk, holdninger og egne fordommer

 • For de fleste er seksualitet forbundet med noe positivt som gir glede og nytelse. Mange kan likevel oppleve at de i én eller flere perioder av livet får problemer knyttet til seksualiteten. Et stort flertall av helsepersonell synes det er vanskelig å snakke om seksualitet med pasientene sine, og vegrer seg mot å ta opp utfordringer knyttet til seksuell helse.
 • Dagen starter med en innledning til sexologi som fagfelt. Hvordan snakke om seksualitet? Hvordan påvirkes kommunikasjonen av språk og egne holdninger? Hvor dypt skal en inn i ulike problemstillinger? Foreleserne tar opp viktigheten av rolleavklaring og vil presentere behandlingsmodellen PLISSIT, som et verktøy i møtet med pasienten.
 • I tillegg vil deltakerne gjennom forelesning, diskusjoner, caser og refleksjon over egne og andres erfaringer, bli utfordret på språk, holdninger og mulige egne fordommer. Hvordan kommuniserer en best om seksualitet?

 

Seksuelle problemstillinger og uttrykk (torsdag 17. oktober 2019)

Merk at kurset bygger på kurset Let’s talk about sex, og forutsetter at du har deltatt på dette.

0830-0900 Morgenkaffe og registrering
0900-1015 Seksuelle dysfunksjoner
1015-1030 Pause
1030-1130 Seksuell identitet og kjønnsidentitet
1130-1215 Lunsj
1215-1330 Minoritet
1330-1345 Pause
1345-1530 Grensesprengende seksualitet

 • Deltakerne skal kjenne til de vanligste seksuelle dysfunksjonene og behandling av disse; vulvalidelser, smerter ved samleie, ereksjonssvikt, manglende/nedsatt libido, ejakulasjonsproblemer.
 • Deltakerne vil også få en innføring i seksuell identitet og kjønnsidentitet. Diagnosemanualer er i endring, hva gjør dette med vårt syn på behandling? Hvordan ønsker mennesker som skiller seg fra normen å bli møtt?
 • Mange minoritetsetniske pasienter har med seg myter og feilinformasjon om kropp og seksualitet, og har dårlig kjennskap til seksuelle rettigheter. Vi deler erfaringer fra Sex og samfunns minoritetsprosjekt i hvordan du kan nærme deg temaet seksualitet i møtet med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn den du selv innehar.
 • Hvordan møter vi mennesker som forteller om noe som kanskje er helt ukjent for en selv? Hvordan forstår vi det som tidligere ble ansett som perverst og sykt i dag? Deltakerne skal få et innblikk i den grensesprengende seksualiteten, deriblant BDSM og fetisjer.
 • Hvem er egentlig den typiske sexarbeideren? Og hvem kjøper sex? Kjøp, salg og bytte av seksuelle tjenester er vanligere enn mange av oss tror. Hvordan møter vi unge med erfaringer knyttet til kjøp og salg, og hva blir viktig i dette møtet?

 

Kurs om seksuelt overførbare infeksjoner og øvrige underlivstilstander (mandag 18. november 2019)

0830-0900 Morgenkaffe og registrering
0900-1015 Bakterielle SOI
1015-1030 Pause
1030-1130 Virale SOI
1130-1215 Lunsj
1215-1330 HPV, celleprøver og vaksiner
1330-1345 Pause
1345-1530 Utflod og diverse tilstander: sopp, BV, AV, cytolytisk vaginose og vulvasmerter

 • Deltakerne skal kjenne til de oppdaterte retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av de ulike seksuelt overførbare infeksjonene. Hva er prevalensen i dag og hvorfor ser man en eksplosiv økning av gonoré blant unge i Oslo? Hvordan skal vi forholde oss til genital mykoplasma? Deltakerne skal også få innblikk i moderne HIV-behandling, inkludert PrEP og PEP.
 • Det innføres nye algoritmer for livmorhalsprøver. Deltakerne skal kjenne til de nyeste rutinene for cytologisk prøvetakning fra cervix, HPV og sammenhengen mellom HPV og cervixcancer, nomenklatur, nye algoritmer og retningslinjer for masseundersøkelsesprogrammet og om ny HPV-vaksine.
 • Deltakerne skal få en innføring i diagnostikk, behandling og oppfølging av kvinner med underlivstilstander og infeksjoner som ikke er seksuelt overførbare. Hvorfor er sopp og bakteriell vaginose tilstander som ser ut til å øke, og hvordan følger vi opp kvinner med smerter ved samleie?

 

Prevensjonskurs (tirsdag 19. november 2019)

0830-0900 Morgenkaffe og registrering
0900-1015 Prevensjonskonsultasjonen, kontraindikasjoner og bivirkninger
1015-1030 Pause
1030-1130 De ulike prevensjonsmetodene, fordeler og ulemper
1130-1215 Lunsj
1215-1330 Nyttige råd om prevensjonsbruk og ved prevensjonssvikt
1330-1345 Pause
1345-1530 P-stav, spiral og gynekologisk undersøkelse

 • Deltakerne skal kjenne til de ulike prevensjonsmetodene og om kontraindikasjoner og interaksjoner. Videre skal deltakerne kjenne til bivirkninger, fordeler og ulemper ved de ulike prevensjonsmetodene og hva de siste oppdaterte retningslinjene sier om prevensjonssvikt og bruk av nødprevensjon.
 • Dagen avsluttes med en praktisk rettet forelesning om spiral og p-stav. Hva er årsaken til at disse metodene har en eksplosiv økning hos unge kvinner?

 

Kurs i Oslo