Andre tilbud

Sex og samfunn holder seksualitetsundervisning for alle 9. klassene i Oslo kommune, men vi vil gjerne bidra til at flest mulig unge landet over får god seksualitetsundervisning. Det finnes ulike tilbud om seksualitetsundervisning og her er et utvalg.

Uke 6

Foreningen Sex og Politikk tilbyr Uke 6, et gratis seksualitetsundervisningmateriell til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag. Uke 6 har som mål å fremme trivsel og bekjempe mobbing. Materiellet byr på utprøvde og kvalitetssikrede metoder og øvelser som er klare til bruk, og utviklet slik at elevene skal oppleve emnene, eksemplene og språket som relevant. Materiellet er primært rettet mot grunnskolens 1.-10. trinn, men kan også benyttes av andre som underviser eller tar opp spørsmål rundt seksualitet med barn og unge.

En smakebit fra materiellet kan lastes ned her.

Påmelding er gratis og uforpliktende, men gir Sex og Politikk opplysninger som trengs for å sende linker til det elektroniske undervisningsmateriellet og annen relevant informasjon om Uke 6.

Formålet med Uke 6 er å bidra til lett tilgjengelig kunnskap om seksualitet, og handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og relasjoner for unge. Uke 6 gir undervisere et gratis og lett anvendelig materiell til undervisning om seksualitet, i tråd med mål i læreplaner, generell del av læreplanverket og opplæringsloven.

Det er utviklet ulikt materiell til grunnskolen og videregående skole, se Sex og Politikks hjemmesider for mer informasjon og påmelding.

 

 

Klinikk og tilbud