Samtalegruppe for skeive kvinner og ikke-binære

Sex og samfunn tilbyr gratis samtalegruppe om sex, kropp og relasjoner. Målgruppen er skeive kvinner og ikke-binære.

Samtalegruppen, som skal bestå av inntil åtte deltakere, har første møte i oktober 2024. Deretter vil gruppen møtes ukentlig, totalt fem ganger. Gruppen ledes av en sexologisk rådgiver og en sykepleier med videreutdanning i seksuell helse. 

 

Hvorfor bør du være med?
Du får mulighet til å bli bedre kjent med egen kropp, følelser, seksualitet og minoritetsstress i et trygt rom, sammen med fagpersoner som er vant til å snakke om seksualitet og med andre som er i samme situasjon. Du blir kjent med andre og vil bli tryggere på å snakke om din egen seksualitet sammen med andre. 

Har du spørsmål eller ønsker du å bli med? Send epost til marit@sexogsamfunn.no 

 

Hvem kan delta?
Vi leter etter deg som:  

  • Er kvinne eller ikke-binær 
  • Er mellom 20-30 år 
  • Har sex med eller har lyst til å ha sex med kvinner/ikke-binære 
  • Ønsker å lære mer om egen kropp og å få en bedre seksuell helse 

 

Om samlingene
Gruppen ledes av sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg og sykepleier med videreutdanning i seksuell helse Marit Myreng, som begge jobber på Sex og samfunn. I tillegg vil vi invitere inn en fagperson med relevant kunnskap innenfor de relevante temaene dersom det er behov for det.  

Samlingene vil vare fra kl. 17.00-19.00, og vil starte med at vi spiser kveldsmat sammen før vi går over til undervisning/workshop om ettermiddagens tema. Den siste delen går til samtale og meningsutveksling om den aktuelle tematikken. Man velger selvfølgelig helt selv hva man ønsker å si og dele med resten av gruppen! 

Aktuelle temaer kan være:  

  • Den gode seksualiteten; Forelskelse, lyst og forhold.  
  • Vulvahelse; hvor godt kjenner vi egen kropp? 
  • Prevensjon og kjønnssykdommer; hva er viktig å vite om dette som skeiv?  
  • Grenseoverskridelser, sjalusi og vold i nære relasjoner; hvordan vet man om man er i et godt forhold?  
  • Minoritetsstress; Hva gjør det med oss og seksualiteten vår at vi tilhører en eller flere minoriteter i samfunnet?  

I etterkant av hver samtalegruppe vil du motta en epost med et kort spørreskjema med evaluering om kveldens tema. Besvarelsen er anonym og brukes i rapportering om prosjektet. 

For å ivareta en trygg og god gruppedynamikk er det ønskelig at man deltar på alle de fem samlingene, og påmelding vil derfor være bindende.  

Vi gjennomførte denne typen samtalegruppe med samme tematikk første gang vinteren 2023, med svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Tematikken opplevdes i stor grad meningsfull og nyttig, og samtlige ga uttrykk for at det var et trygt rom å være i. 

 

Bakgrunn
Som helsepersonell og fagpersoner som har jobbet med seksuell helse gjennom flere år ser vi at skeive kvinner og ikke-binære kan mangle en naturlig plass i det eksisterende helsevesenet. Vi ser også at helsepersonell mangler nødvendig kunnskap til å kunne møte disse gruppene på en god og helhetlig måte. Sex og samfunn ønsker at flere kvinner og ikke-binære skal få en bedre seksuell helse, og vil bruke erfaringer fra samtalegruppene inn i videre arbeid for å sikre skeive kvinner og ikke-binære et godt helsetilbud. Målet vårt er å lage ressurser til bruk for helsepersonell som møter disse gruppene i sin arbeidshverdag. 

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Dersom du har spørsmål om prosjektet, er nysgjerrig eller ønsker å melde deg på, send en epost til marit@sexogsamfunn.no  

Klinikk og tilbud