Seksuell lavalder

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Dette er lovbestemt i Straffeloven, og skal beskytte barn og unge mot overgrep fra voksne.

En person som har sex med en som er under 16 år kan bli dømt og få straff.

Loven sier at straff i enkelte tilfeller kan falle bort hvis de som har sex er like i alder og utvikling. Det betyr at personer under 16 år kan ha sex med en person på sitt eget utviklingsnivå hvis man har lyst, og er fysisk og psykisk klar for det. Om man er klar er det bare en selv som kan bestemme.

Har du spørsmål? Chat med oss!

Sex