Hospitering

Sex og samfunn har siden 1996 fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet til å dekke reise, opphold og hospiteringsbesøk ved senteret. Vi tar i hovedsak imot hospitanter med helsefaglig bakgrunn; jordmødre, helsesøstre og leger, som jobber med seksualitet, og vi tar imot hospitanter fra hele landet. Kartet til høyre viser en oversikt over hvor hospitantene som besøkte oss i 2016 kom fra.

Vanligvis går programmet over to dager og inkluderer både hospitering på klinikken og i seksualitetsundervisningen i 9. klasse.

Hospitanter vil få en minnepinne som inneholder en ressurs til seksualitetsundervisning, samt Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse – en håndbok i seksuell og reproduktiv helse. Den nyeste versjonen av Metodeboken finnes alltid tilgjengelig elektronisk på eMetodebok.no.

Dersom du er lege kan du isteden hospitere en full dag på klinikken (11.30-19.00), og kan da få poeng til etter- og videreutdanning. Dersom du ikke har helsefaglig bakgrunn kan du søke om hospitering kun på seksualitetsundervisningen.

 

Program

Dag 1 

Reise til Oslo. Innkvartering på hotell.

Kl. 14.45: Oppmøte. Presentasjon av klinikken.

Kl. 15.00-ca. 19.00: Deltakelse på kveldsklinikken sammen med sykepleier eller lege.

 

Dag 2

Kl. 08.30-11.30 – Overvære seksualitetsundervisning av en 9. klasse.

 

Annen informasjon

Med unntak av skolens ferier gjelder tilbudet om hospitering hele året. Vi tar inn maksimum to hospitanter per dag.

Reisestipendet må ikke forveksles med refusjon etter statens reiseregulativ. Det er ment å dekke reise og overnatting hvis behov. Reisestipendet vil først bli utbetalt etter avsluttet besøk, se mer informasjon i påmeldingsskjema under. Dette betyr at du selv må ordne billetter og overnatting etter du har mottatt skriftlig tilbud fra oss.

 

Søk om hospitering

Fyll ut påmeldingsskjema for hospitering og send dette til mona@sexogsamfunn.no. Dersom du har flere epostadresser (for eksempel jobb og privat), må du gjerne føre opp flere adresser vi kan nå deg på.

 

Klinikk og tilbud