Hospitering

Viktig informasjon til deg som har søkt om eller skal søke om hospitering hos Sex og samfunn

Helsedirektoratet finansierer ikke lenger reise og opphold for hospitering hos Sex og samfunn, og kommuner må selv søke om midler til kompetansehevingstiltak over ordningen, herunder hospiteringsopphold ved Sex og samfunn, over tilskuddsordningen Styrking og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Det er fremdeles gratis å komme til oss, selv om prosessen blir noe endret.

 

Hvem kan hospitere hos oss?

I mer enn 20 år har Sex og samfunn gjennom vår hospiteringsordning tatt imot helsepersonell og studenter fra hele landet. Vi tar i hovedsak imot hospitanter med helsefaglig bakgrunn; jordmødre, helsesøstre og leger, som jobber med seksualitet, og vi tar imot hospitanter fra hele landet. Kartet til høyre viser en oversikt over hvor hospitantene som besøkte oss i 2018 kom fra.

Vanligvis går programmet over to dager og inkluderer både hospitering på klinikken og i seksualitetsundervisningen i 9. klasse. Du kan velge å hospitere kun på vår kveldsklinikk. Dette må du spesifisere i søknadsskjemaet. Dersom du er lege kan du hospitere en full dag på klinikken (11.30-19.00), og kan da få poeng til etter- og videreutdanning. Leger som hospiterer hos oss er kun med som observatør, og vil for eksempel ikke kunne legge inn p-stav eller spiral.

 

Program

Dag 1 

Kl. 14.45: Oppmøte ved Sex og samfunn. Presentasjon av klinikken.

Kl. 15.00-ca. 19.00: Deltakelse på kveldsklinikken, observasjon av sykepleier eller lege.

 

Dag 2

Kl. 08.30-11.30: Overvære seksualitetsundervisning for en 9. klasse.

 

Annen informasjon

Med unntak av skolens ferier gjelder tilbudet om hospitering hele året. Vi tar inn maksimum to hospitanter per dag.

Du må selv bestille eventuell reise og overnatting etter du har mottatt skriftlig tilbud fra oss.

 

Søk om hospitering

Fyll ut påmeldingsskjemaet og send dette til mona@sexogsamfunn.no. Dersom du har flere epostadresser (for eksempel jobb og privat), må du gjerne føre opp flere adresser vi kan nå deg på.

Dersom du ønsker ønsker opplæring i innsetting og fjerning av p-stav, må du sende inn en egen søknad om dette. Du finner mer informasjon her.

Klinikk og tilbud