Våre kursholdere

Trude Slettvoll LienTrude Slettvoll Lien, psykiatrisk sykepleier og sexologisk rådgiver  

Trude er utdannet sykepleier fra Aker Sykepleierhøgskole i 1996. Videreutdanning i Psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo i 2001.

Utdannet Spesialist i sexologisk rådgiving (NACS) ved DACS i 2013. Studerer psykoterapi, med spesialisering i par- og sexterapi ved Parterapeutisk Institut i Sorø, Danmark.

Trude har bred erfaring fra arbeid innen somatikk og psykisk helse. Hun har vært ansatt ved Sex og samfunn siden 2014, og er prosjektleder for minoritetsarbeidet på klinikken. Hun er nestleder i Norsk forening for klinisk sexologi, og er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

 

 


Mariann OlsvikMariann Olsvik, helsesøster

Mariann er utdannet sykepleier fra Ålesund Sykepleierhøgskole i 1993. Videreutdannet til Helsesøster ved Høgskolen i Akershus i 2003.

Hun har arbeidserfaring fra gynekologisk avdeling ved Aker Sykehus, barnemedisinsk avdeling ved Aker sykehus og Ullevål universitetssykehus, samt seksjon for barnløshet og assistert befruktning ved Rikshospitalet. Har vært ansatt ved Sex og samfunn siden 2004.

Mariann er prosjektleder for senterets p-stavopplæring for helsepersonell (superbruker p-stav). Hun underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler, samt holder prevensjonskurs for helsepersonell i hele landet. Hun var en av de første helsesøstrene i landet som selvstendig satte inn spiral, og har egne timelister på poliklinikken der hun setter inn og tar ut p-stav og spiral.

 

 

 

Marius Johansen

Marius Johansen, lege og redaktør

Marius er lege og har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som fastlege på Lillestrøm legesenter, samt som lege på helsestasjon for ungdom. Tidligere ansatt ved SUSS-telefonen og lege i Juntafil på NRK P3.

Er redaktør og hovedforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Er stipendiat og forsker på Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Underviser lege-, helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet.

 

 

 

Trine AarvoldTrine Aarvold, lege 

Trine har tidligere jobbet i Medisinstudentenes seksualopplysning (MSO) og SUSS-telefonen. Er lege i Juntafil på NRK P3. Jobber i tillegg i Ung.no og svarer på spørsmål fra unge på nett.

Ansatt på Sex og samfunn siden 2011 og jobber med klinikken og har undervisning for helsepersonell.

Trine underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse. Hun sitter også i styret i Vulvaforum og står bak nettsiden vulva.no

 

 

Tore Holte Follestad, sykepleier og sexologisk rådgiver

Tore er utdannet sykepleier fra Menighetssøsterhjemmets Sykepleierhøyskole (1999), videreutdanning i Sexologi fra Universitetet i Agder (2007) og Spesialist i Sexologisk rådgivning – NACS (2008).

Er assisterende daglig leder ved Sex og samfunn, og leder for poliklinikken. Han er leder for Norsk forening for klinisk sexologi, og koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk. Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.

 

 

 

Ingrid Øfsti, jordmor

Ingrid er utdannet sykepleier fra Trondheim sykepleierhøgskole 2010, og videreutdannet til jordmor ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2015. Hun har arbeidserfaring fra observasjonsposten og overgrepsmottaket på Oslo kommunale legevakt. Ansatt på Sex og samfunn siden 2011, og jobber i tillegg på fødeavdelingen på Ullevål sykehus.

Ingrid holder p-stavopplæring for helsepersonell og hun har egne timelister på poliklinikken hvor hun setter inn og tar ut p-stav og spiral.

Kurs