Seksualitetsundervisning

På oppdrag av Utdanningsetaten holder Sex og samfunn seksualitetsundervisning for alle 9. klassene i Oslo kommune.

 

Dette tilbudet har vært tilgjengelig siden 1992, og har vært inkludert i det obligatoriske undervisningsprogrammet for Osloskolen siden 2008.

Grunnskolens kompetansemål inneholder flere relevante kompetansemål knyttet til seksualitetsundervisningen, blant annet på 4., 7. og 10. trinn. Undervisningen er tilpasset elevenes alderstrinn og tar blant annet for seg seksualitet, identitet, mangfold, grenser, seksuelt overførbare infeksjoner og prevensjon. Vi har også med utstyr for praktisk trening i å tre på kondomer riktig.

Undervisningen fra Sex og samfunn skal være et supplement til seksualitetsundervisning i regi av den enkelte skole, ikke en erstatning.

I 2022 underviste vi om lag 6 800 9. klassinger.

Les mer om hva vi mener politisk om seksualitetsundervisning her.

Klinikk og tilbud