Seksualitetsundervisning

På oppdrag av Utdanningsetaten holder Sex og samfunn seksualitetsundervisning for alle 9. klassene i Oslo kommune.

 

Dette tilbudet har vært tilgjengelig siden 1992, og har vært inkludert i det obligatoriske undervisningsprogrammet for Osloskolen siden 2008.

Grunnskolens kompetansemål inneholder flere relevante kompetansemål knyttet til seksualitetsundervisningen, blant annet på 4., 7. og 10. trinn. Undervisningen er tilpasset elevenes alderstrinn og tar blant annet for seg seksualitet, identitet, mangfold, grenser, seksuelt overførbare infeksjoner og prevensjon. Vi har også med utstyr for praktisk trening i å tre på kondomer riktig.

Undervisningen fra Sex og samfunn skal være et supplement til seksualitetsundervisning i regi av den enkelte skole, ikke en erstatning.

I 2020 underviste vi omlag 6725 9. klassinger.

 

Sex og samfunn tilbyr også seksualitetsundervisning til ulike grupper ungdom utenfor Oslo

Seksualitetsundervisning på ungdomstrinnet utenfor Oslo (3 skoletimer)

Vi tilbyr seksualitetsundervisning tilrettelagt for elever på 9./10. trinn, ungdomsklubber eller konfirmasjonsundervisning. Undervisningen er et bidrag til at ungdom får økt kunnskap, selvtillit og styrke til å ta selvstendige valg når det gjelder egen kropp og seksualitet.

Vi tar for oss temaer som omhandler:

  • selvbestemt seksualitet: seksualitet, kjønn, orientering, kommunikasjon, grenser
  • seksuell trivsel: anatomi, kjønnsorganers oppbygging og funksjon, erogene soner, mangfold, muligheter
  • selvbestemt gravid: tilgjengelige prevensjonsmidler, rett til selvvalgt prevensjon, rettigheter hvis gravid, ønsket eller uønsket
  • sikrere sex: infeksjoner som smitter seksuelt, kondomkurs

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om undervisningen, kan du ta kontakt med oss på epost: stine@sexogsamfunn.no

 

Les mer om hva vi mener politisk om seksualitetsundervisning her.

Klinikk og tilbud