Tilbud

I tillegg til ordinær klinikkdrift har Sex og samfunn flere øvrige tilbud, inkludert:

Du kan se en oversikt over disse i menyen til høyre.

Sex og samfunn ønsker å bidra til opplæring av helsepersonell. Du vil derfor kunne oppleve at det er en hospitant tilstede under konsultasjonen. Vi tilbyr hospitering til leger, medisinstudenter, helsesykepleiere og jordmødre. Ved å gjøre dette bidrar vi til å bedre kompetansen på seksuell helse hos helsepersonell.

Klinikk og tilbud