Praktisk trening med p-stav

Ønsker du opplæring i innsetting og fjerning av p-stav? Vi har mulighet til å ha opplæring i din kommune.

Ved interesse, send en epost til mariann@sexogsamfunn.no

 

Opplæring på din arbeidsplass
Våre instruktører kan også reise ut til din arbeidsplass for opplæring i innsetting og uttak av p-stav. Dette er et tilbud til kommunehelsetjenesten. Opplæringen er gratis, men dere må dekke reise, kost og losji.

For at vi skal komme til ditt arbeidssted må det være tilrettelagte lokaler og nødvendig utstyr må være på plass. Rommet der opplæringen blir gitt må ha undersøkelsesbenk og godt arbeidslys. Følgende utstyr er nødvendig for opplæringen:

  • engangshansker (sterile og usterile)
  • huddesinfeksjonsmiddel (klorhexidinsprit)
  • sterile tupfere
  • steril engangssprøyter og nåler
  • bedøvelse (helst xylocain med adrenalin)
  • skalpell til insisjon
  • tynn musetang
  • pinsett
  • sterile plaster og strips
  • steril duk

Du må være oppdatert og forberedt før opplæringsdagen. Les mer om krav til forhåndskunnskaper her.

Du må selv sørge for nok pasienter som vil sette inn/fjerne p-stav. Du er først med som observatør, og får deretter sette inn og fjerne p-stav selvstendig.

Etter opplæringsdagen forventes det at du skal kunne lære opp dine kollegaer.

Hvis du er interessert i opplæring i praktisk trening med p-stav på din arbeidsplass, kan du sende en e-post til prosjektleder Mariann Olsvik: mariann@sexogsamfunn.no

 

Praksiskrav
Helsedirektoratet har i samarbeid med relevante fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner fastsatt følgende minimumskrav til gjennomført veiledet praksis før helsepersonell med rekvireringsrett (leger, helsesykepleiere og jordmødre) selvstendig kan administrere langtidsvirkende prevensjon, og dette er kravet for å kunne administrere p-stav:

Observere én innsetting og ett uttak, praktisere én innsetting og to uttak under veiledning.

Veiledet praksis i å administrere langtidsvirkende prevensjon er nødvendig for å kunne oppfylle krav om faglig forsvarlig yrkesutøvelse, jfr. helsepersonelloven, kapittel 2, §4. Det å inneha rekvireringsrett for p-stav og spiral er ikke alene tilstrekkelig for å kunne administrere de nevnte legemidlene.

 

Praktisk trening med spiral
Sex og samfunn tilby også praktisk opplæring i innsetting av spiral. Les mer om spiralopplæring her.

Praktisk trening med p-stav