Praktisk trening med p-stav

Ønsker du opplæring i innsetting og fjerning av p-stav? Vi har mulighet til å ha opplæring i din kommune.

Opplæring på din arbeidsplass
Våre instruktører kan også reise ut til din arbeidsplass for opplæring i innsetting og uttak av p-stav.

For at vi skal komme til ditt arbeidssted må det være tilrettelagte lokaler og nødvendig utstyr må være på plass. Rommet der opplæringen blir gitt må ha undersøkelsesbenk og godt arbeidslys. Følgende utstyr er nødvendig for opplæringen:

  • engangshansker (sterile og usterile)
  • huddesinfeksjonsmiddel (klorhexidinsprit)
  • sterile tupfere
  • steril engangssprøyter og nåler
  • bedøvelse (helst xylocain med adrenalin)
  • skalpell til insisjon
  • tynn musetang
  • pinsett
  • sterile plaster og strips
  • steril duk

Du må være oppdatert og forberedt før opplæringsdagen. Les mer om krav til forhåndskunnskaper her.

Du må selv sørge for nok pasienter som vil sette inn/fjerne p-stav. Du er først med som observatør, og får deretter sette inn og fjerne p-stav selvstendig.

Etter opplæringsdagen forventes det at du skal kunne lære opp dine kollegaer.

 

Pris og bestilling
For ikke-kommersielle aktører kan i noen tilfeller honoraret til instruktør dekkes gjennom midler fra Helsedirektoratet. Dette gjelder for eksempel ansatte i kommunal helsetjeneste som jordmor eller helsesykepleier på helsestasjon, eller allmennleger i fastlegeordningen. Dersom opplæringen foregår utenfor Oslo, må du eller din arbeidsgiver dekke utgifter reise, kost og losji. 

Pris for kommersielle aktører er kroner 15 000,- per dag med opplæring. I tillegg kommer utgifter til reise, kost og losji, dersom treningen foregår utenfor Oslo. 

For spørsmål om opplæring i praktisk trening med p-stav på din arbeidsplass og bestilling, kontakt helsesykepleier Mariann Olsvik ved Sex og samfunn: mariann@sexogsamfunn.no

 

Praksiskrav
Helsedirektoratet har i samarbeid med relevante fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner fastsatt følgende minimumskrav til gjennomført veiledet praksis før helsepersonell med rekvireringsrett (leger, helsesykepleiere og jordmødre) selvstendig kan administrere langtidsvirkende prevensjon, og dette er kravet for å kunne administrere p-stav:

Observere én innsetting og ett uttak, praktisere én innsetting og to uttak under veiledning
Veiledet praksis i å administrere langtidsvirkende prevensjon er nødvendig for å kunne oppfylle krav om faglig forsvarlig yrkesutøvelse, jfr. helsepersonelloven, kapittel 2, §4. Det å inneha rekvireringsrett for p-stav og spiral er ikke alene tilstrekkelig for å kunne administrere de nevnte legemidlene.

 

Praktisk trening med spiral
Sex og samfunn tilby også praktisk opplæring i innsetting av spiral. Les mer om spiralopplæring her.

Praktisk trening med p-stav