Kurs

Sex og samfunn har lang erfaring med å holde kurs, foredrag og undervisning for studenter, helsepersonell og andre undervisere. Du kan melde deg på ett av kursene vi holder i Oslo eller du kan booke en av våre foredragsholdere. Vi gir også opplæring i innsetting og uttak av p-stav og spiral. Du kan også hospitere på Sex og samfunns poliklinikk og når vi holder seksualitetsundervisning.

Kurs i Oslo hos Sex og samfunn

Sex og samfunn arrangerer hver vår og høst heldagskurs i Oslo om prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. I september arrangeres HFU-dagene, en nasjonal konferanse for alle som jobber med ungdom og seksualitet. Den siste onsdagen hver måned holder vi også gratis Onsdagskurs kl. 08.30-09.00, med varierende temaer.

 

Booking av foredragsholdere

Skal du arrangere kurs og trenger foreleser? Sex og samfunns foredragsholdere holder årlig flere kurs i hele landet og vi har ferdige kurspakker innenfor disse temaene:

 

Andre tilbud fra Sex og samfunn

Du kan hospitere hos Sex og samfunn og få være med på vår poliklinikk og på seksualitetsundervisningen for 9. klassinger i Oslo-skolen. Som hospitant er du kun observatør, og får ikke delta aktivt under konsultasjonene. Hvis du ønsker opplæring i innsetting og uttak av spiral eller p-stav, har vi egen opplæring for disse prosedyrene.

Her kan du lese mer om de øvrige opplæringstilbudene fra Sex og samfunn:

Kurs