Nødprevensjon

Nødprevensjon er ikke like sikkert som prevensjon, men kan hindre graviditet dersom du har hatt prevensjonssvikt. Bruk nødprevensjonspiller (også kalt angrepille) eller få satt inn kobberspiral hvis du har hatt samleie uten kondom, har hatt kondomsprekk, kondomet har glidd av, eller dersom du har glemt flere p-piller og hatt ubeskyttet samleie. Kobberspiral er den sikreste nødprevensjonen vi har i dag.

Nødprevensjon

Hvis du bruker kondom som eneste beskyttelse mot graviditet, anbefaler vi at du har nødprevensjonspiller liggende tilgjengelig hjemme i tilfelle det skjer en feil ved bruk av kondom.

Nødprevensjonspiller virker hovedsakelig ved å utsette eggløsningen, og gjør at den kommer noen dager forsinket. På denne måten vil sædcellene ikke lenger være levende når den utsatte eggløsningen skjer, og du vil derfor heller ikke bli gravid. Hvis eggløsningen har kommet før du tok nødprevensjonspillen, vil den  ikke ha effekt.

 

Bivirkninger
Den vanligste bivirkningen av nødprevensjonspiller er kvalme. Ved å ta pillen sammen med mat kan du unngå kvalme. Dersom du kaster opp innen 3 timer etter at pillen er tatt, må du ta ny pille. Andre bivirkninger av pillene kan være hodepine, svimmelhet og ømme bryster.

Det er også vanlig å få blødningsforstyrrelser etter bruk av nødprevensjonspiller. Neste menstruasjon kan komme tidligere eller senere enn forventet.

 

Graviditetstest
Ta alltid en graviditetstest når du har brukt nødprevensjon. Du kan ikke stole på testen før det har gått 3 uker etter samleie uten kondom eller ved kondomsprekk (eller der kondomet gled av).

Du kan starte opp med prevensjon før det har gått 3 uker (se nedenfor). Hvis graviditetstesten etter 3 uker er positiv, vil det å ha brukt p-piller, minipiller, p-plaster, p-ring eller p-stav ikke gi skade på fosteret.

 

Smittesjekk
Dersom du har hatt sex med en ny partner er det også viktig å sjekke seg for seksuelt overførbare infeksjoner som klamydia. Du kan tidligst sjekke deg 14 dager etter at du har hatt ubeskyttet sex med ny partner.

 

Varianter av nødprevensjon
Det finnes to ulike typer nødprevensjonspiller som har ulikt hormon i seg: 

To piller med virkestoffet Levonorgestrel som er helt like, disse heter: Levonorgestrel Norfri og Norlevo. Dette er hva vi kaller synonympreparat, det betyr like pille fra forskjellig produsent. 

Det finnes også to like piller med virkestoffet Ulipristalacetat, og disse heter EllaOne og Femke. Disse er også synonympreparater, altså helt like. 

Nødprevensjonspiller  får du kjøpt uten resept på apotek og i noen butikker og bensinstasjoner som selger medisiner. Det er ingen aldersgrense ved kjøp på apotek, men i butikk eller bensinstasjon er det 18 års aldersgrense.

Ellaone/Femke har best effekt av nødprevensjonspillene, men effekten er bedre jo raskere etter samleiet du tar den. Når det har gått mer enn 5 døgn (120 timer) etter samleiet, vil den trolig ikke ha effekt. Norlevo/Norfri har litt dårligere effekt, men også denne må tas så raskt som mulig. Når det har gått mer enn 3 døgn (72 timer) etter samleiet, vil den trolig ikke ha effekt.

Kobberspiral må settes inn senest 5 døgn etter samleiet og har tilnærmet 100 % effekt mot graviditet. Om du ønsker å beholde spiralen har du dessuten prevensjon som varer i fem år. Lege, jordmor eller helsesykepleier kan sette inn kobberspiral. For mer informasjon om kobberspiral, se her.

 

Når bør Ellaone/Femke ikke brukes?

Ellaone/Femke kan redusere effekten av andre typer hormonell prevensjon. Dersom du bruker p-piller, minipiller, p-plaster, p-ring eller p-sprøyte, bør du først lese om ditt prevensjonsmiddel på Sex og samfunns nettsider før du tar Ellaone/Femke. Du kan også kontakte oss via vår chat for å få råd om nødprevensjon.

Dersom du har hormonspiral eller bruker p-stav, skal du ikke bruke Ellaone/Femke.

Ellaone/Femke kan brukes to ganger per menssyklus. Dersom du allerede har brukt Ellaone/Femke to ganger de siste fire ukene, og trenger ny nødprevensjon bør du snakke med helsepersonell der du bor eller du kan kontakte oss på vår chat.

 

Når bør Norlevo/Norfri ikke brukes?
Dersom du bruker p-piller, minipiller, p-plaster, p-ring eller p-sprøyte, bør du først lese om ditt prevensjonsmiddel på Sex og samfunns nettsider før du tar Norlevo/Norfri. Du kan også kontakte oss på vår chat for råd om nødprevensjon.

Dersom du har hormonspiral eller bruker p-stav, skal du ikke bruke Norlevo/Norfri. Bruk heller ikke Norlevo/Norfri hvis du har brukt nødprevensjonen Ellaone/Femke for mindre enn 5 dager siden, da dette kan ødelegge effekten av nødprevensjonen.

 

Bruk av annen prevensjon etter Ellaone/Femke
Viktig: Du kan ikke bruke prevensjon med hormoner de første 5 dagene etter at du har tatt Ellaone/Femke, da dette vil ødelegge effekten av nødprevensjonen.

Ved oppstart av ny prevensjon er det viktig å informere den som skal skrive ut prevensjon til deg at du nylig har tatt nødprevensjon. Hvis du vil starte med ny prevensjon eller fortsette med prevensjonen du allerede bruker, følg rådene nedenfor:

P-pille (Microgynon, Oralcon, Melleva, Loette, Almina, Mirabella, Marvelon, Mercilon, Yasmin, Yasminelle, Yana, Yaz eller Zoely) etter Ellaone/Femke
Vent i 5 dager før du starter med p-pillene. Du er ikke sikker mot graviditet før du har brukt p-pillene i 7 dager. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Ellaone/Femke og helt til du har brukt p-pillene i 7 dager.

Gestagen p-pille (Cerazette, Desirett, Vinelle eller Desogestrel Orifarm) eller minipille (Conludag) etter Ellaone/Femke
Vent i 5 dager før du starter med pillene. Du er ikke sikker mot graviditet før du har brukt pillene i 2 dager. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Ellaone/Femke og helt til du har brukt pillene i 2 dager.

P-pillen Qlaira etter Ellaone/Femke
Vent i 5 dager før du starter med p-pillene. Du er ikke sikker mot graviditet før du har brukt p-pillene i 9 dager. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Ellaone/Femke og helt til du har brukt p-pillene i 9 dager.

P-pillen Synfase etter Ellaone/Femke
Vent i 5 dager før du starter med p-pillene. Du er ikke sikker mot graviditet før du har brukt p-pillene i 14 dager. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Ellaone/Femke og helt til du har brukt p-pillene i 14 dager.

P-ring etter Ellaone/Femke
Vent i 5 dager før du starter med p-ring (og dermed en ny 3-ukers periode). Du er ikke sikker mot graviditet før du har brukt p-ring i 7 dager. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Ellaone/Femke og helt til du har brukt p-ring i 7 dager.

P-plaster etter Ellaone/Femke
Vent i 5 dager før du starter med p-plaster. Dette blir starten på en ny fireukers syklus. Hvis du har brukt p-plaster tidligere vil du nå kanskje få en ny «dag 1» og dermed også ny dag for skifte av plaster. Du er ikke sikker mot graviditet før du har brukt p-plaster i 7 dager, dvs. den dagen du bytter til nytt plaster. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Ellaone/Femke og helt til du har brukt p-plaster i 7 dager.

P-stav etter Ellaone/Femke
Vent i 5 dager før du får satt inn p-stav, eller du kan vente i 3 uker til du har fått en negativ graviditetstest. Du er ikke sikker mot graviditet før du har hatt p-staven inne i 7 dager. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Ellaone/Femke og helt til du har hatt p-staven inne i 7 dager.

P-sprøyte etter Ellaone/Femke
Det anbefales ikke å starte med p-sprøyte før du er helt sikker på at du ikke er gravid. Dette fordi du ikke kan slutte på p-sprøyten hvis du først har fått satt en sprøyte.

Ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Hvis denne er negativ, kan du starte med p-sprøyte. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Ellaone/Femke og helt til det har gått 7 dager fra du fikk satt p-sprøyten.

Hormonspiral etter Ellaone/Femke
Det anbefales ikke å starte med hormonspiral før du er helt sikker på at du ikke er gravid. Hormonspiral vil gi økt risiko for spontanabort og for tidlig fødsel.

Ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Hvis denne er negativ, kan du starte med hormonspiral. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Ellaone/Femke og helt til det har gått 7 dager fra du fikk satt inn hormonspiralen.

 

Bruk av annen prevensjon etter Norlevo/Levonorgestrel Norfri
Dersom du vanligvis bruker prevensjon med hormoner, og har tatt Norlevo/Norfri, fortsetter du med prevensjonen din, men må du bruke kondom de første dagene etterpå for å være sikker mot graviditet. Du må også bruke kondom i noen dager hvis du skal starte med ny prevensjon etter å ha tatt Norlevo/Norfri.

Ved oppstart av ny prevensjon er det viktig å informere den som skal skrive ut prevensjon til deg at du nylig har tatt nødprevensjon. Hvis du vil starte med ny prevensjon eller fortsette med prevensjonen du allerede bruker, følg rådene nedenfor:

P-pille (Microgynon, Oralcon, Melleva, Loette, Almina, Mirabella, Marvelon, Mercilon, Yasmin, Yasminelle, Yana, Yaz eller Zoely) etter Norlevo/Norfri
Start med p-piller så snart som mulig. Hvis du allerede bruker p-pille kan du gjerne ta pillene til vanlig tidspunkt. Du er ikke sikker mot graviditet før du har brukt p-pillene i 7 dager. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Norlevo/Norfri og helt til du har brukt p-pillene i 7 dager.

Gestagen p-pille (Cerazette, Desirett, Vinelle eller Desogestrel Orifarm) eller minipille (Conludag) etter Norlevo/Norfri
Start med pillene så snart som mulig. Hvis du allerede bruker gestagen p-pille eller minipille kan du gjerne ta pillene til vanlig tidspunkt. Du er ikke sikker mot graviditet før du har brukt gestagen p-pillene eller minipillene i 2 dager. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Norlevo/Norfri og helt til du har brukt gestagen p-pillene eller minipillene i 2 dager.

P-pillen Qlaira etter Norlevo/Norfri
Start med p-piller så snart som mulig. Hvis du allerede bruker p-pille kan du gjerne ta pillene til vanlig tidspunkt. Du er ikke sikker mot graviditet før du har brukt p-pillene i 9 dager. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Norlevo/Norfri og helt til du har brukt p-pillene i 9 dager.

P-pillen Synfase etter Norlevo/Norfri
Start med p-piller så snart som mulig. Hvis du allerede bruker p-pille kan du gjerne ta pillene til vanlig tidspunkt. Du er ikke sikker mot graviditet før du har brukt p-pillene i 14 dager. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Norlevo/Norfri og helt til du har brukt p-pillene i 14 dager.

P-ring etter Norlevo/Norfri
Start med en ny p-ring (og dermed en ny 3-ukers periode) så snart som mulig. Du er ikke sikker mot graviditet før du har brukt p-ring i 7 dager. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Norlevo/Norfri og helt til du har brukt p-ring i 7 dager.

P-plaster etter Norlevo/Norfri
Start med nytt p-plaster så snart som mulig. Dette blir starten på en ny fireukers syklus. Hvis du har brukt p-plaster tidligere vil du nå kanskje få en ny «dag 1» og dermed også ny dag for skifte av plaster. Du er ikke sikker mot graviditet før du har brukt p-plaster i 7 dager, dvs. den dagen du bytter til nytt plaster. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Norlevo/Norfri og helt til du har brukt p-plaster i 7 dager.

P-stav etter Norlevo/Norfri
Du kan sette inn p-staven umiddelbart, eller du kan vente i 3 uker til du har fått en negativ graviditetstest. Du er ikke sikker mot graviditet før du har hatt p-staven inne i 7 dager. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Norlevo/Norfri og helt til du har hatt p-staven inne i 7 dager.

P-sprøyte etter Norlevo/Norfri
Det anbefales ikke å starte med p-sprøyte før du er helt sikker på at du ikke er gravid. Dette fordi du ikke kan slutte på p-sprøyten hvis du først har fått satt en sprøyte.

Ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Hvis denne er negativ, kan du starte med p-sprøyte. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Norlevo/Norfri og helt til det har gått 7 dager fra du fikk satt p-sprøyten.

Hormonspiral etter Norlevo/Norfri
Det anbefales ikke å starte med hormonspiral før du er helt sikker på at du ikke er gravid. Hormonspiral vil gi økt risiko for spontanabort og for tidlig fødsel.

Ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Hvis denne er negativ, kan du starte med hormonspiral. Det er viktig at du bruker kondom eller venter med å ha samleie fra du tar Norlevo/Norfri og helt til det har gått 7 dager fra du fikk satt inn hormonspiralen.

 

Har du spørsmål? Chat med oss!

Prevensjon