Unge under 16 år må få gratis prevensjon

I anledning kvinnedagen har vi, Amathea og Sex og Politikk skrevet et felles kronikkinnlegg.

I dag er det kvinnedagen, og vi feirer tidligere seire og kjemper for nye. I år har USAs nye president gjort kampen for jenters og kvinners kontroll over egen kropp aktuell gjennom sine angrep på tilgang til prevensjon og abort. Vi vil derfor i dag minne om at vi også i Norge kan styrke dette feltet, gjennom innføring av gratis og lett tilgang til prevensjon også for de under 16 år som ønsker eller har behov for prevensjon.

De siste årene har tallene på aborter gått ned blant unge. Dette skyldes ikke minst lettere og rimelig tilgang på gode prevensjonsmetoder, med statlig økonomisk støtte til prevensjon for unge i alderen 16-20 år, som gjør noen prevensjonsmidler tilnærmet gratis for denne aldersgruppen. For ytterlige å sikre lett og god tilgang til prevensjon for de unge, fikk helsesøstre og jordmødre fra og med 2016 rekvireringsrett for samtlige prevensjonsmidler.

Helsepersonell på Sex og samfunns chat får ofte spørsmål knyttet til statens bidragsordning for prevensjon.

Likevel er det slik at dersom du er under 16 år, må du selv betale for prevensjonen. Helsesøstre eller jordmødre kan ikke skrive ut prevensjon til deg, du må få resepten av en lege.

I Norge er den seksuelle lavalder 16 år, mens tall fra regjeringens strategi for ungdomshelse1 viser at omtrent én av tre debuterer seksuelt før de fyller 16 år.

Vi i Sex og samfunn, Sex og Politikk og Stiftelsen Amathea møter disse unge, på skolene der vi har seksualitetsundervisning, eller på klinikk og i samtalerom, der de søker prevensjonsveiledning eller veiledning knyttet til uplanlagt graviditet. Vi får ofte spørsmål om hvorfor unge under 16 år ikke har bedre tilgang til prevensjon enn tilfellet er i dag.

I regjeringens strategi for ungdomshelse står det at norsk ungdom generelt har «god seksuell helse» og at det er viktig at prevensjonsmetoder og helsepersonell er «lett tilgjengelig på unges premisser». Her er det ikke tatt høyde for de unge under 16 år med ønske og behov for tilgang til prevensjon. Vi er helt enige når strategien poengterer at unges «tilgang til informasjon og veiledning i et miljø som har aksept for unges seksuelle utforsking» er avgjørende for at de skal kunne «definere en positiv og trygg seksuell identitet».

I Helse- og omsorgsdepartementets strategi Snakk om det!2 heter det at seksuell helse handler om det mentale og sosiale, så vel som det fysiske. Et mål i ungdomshelsestrategien er at «ungdom skal ha god kunnskap og nødvendig handlingskompetanse for å ivareta egen seksuell helse».

Vi vil påpeke at dette også må inkludere unge under 16 år.

Det må etter vårt syn gjøres to endringer for å legges til rette for at de som debuterer før de blir 16 år skal få en trygg og positiv start på sitt seksualliv:

  • Unge under 16 år må inkluderes i statens subsidieordning for prevensjon
  • Helsesøstre og jordmødre må få rekvireringsrett for unge under 16 år

Å utvide forskrivningsretten for helsesøstre og jordmødre, samt å inkludere de under 16 år i statens subsidieordning, er tiltak som både er rimelige og enkelt gjennomførbare. Når det gjelder sistnevnte, viser beregninger fra Helsedirektoratet utført i 2009 at det vil koste i underkant av 2 millioner kroner å inkludere unge under 16 år i statens subsidieordning.

På kvinnedagen er det for oss viktig å minne om at et av de viktigste virkemidlene for unge kvinners rett til å bestemme over sin seksuelle og reproduktive helse er tilgang til prevensjon. De jentene under 16 år som ønsker og har behov for det, må få lett og gratis tilgang til prevensjon. Derfor går vi i 8. mars-toget under parolen «Gratis prevensjon til alle unge #ikkefylt16».

 

 

Kronikkinnlegget er skrevet av:

Hildegunn Bomnes, generalsekretær, Stiftelsen Amathea
Tor-Hugne Olsen, daglig leder, Sex og Politikk
Maria Røsok, daglig leder, Sex og samfunn

 

 

Referanser:

#Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021

2 Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)