Stortingsvalg – hvem skal jeg stemme på?

Vi har kartlagt partienes arbeid for seksuell og reproduktiv helse.

Stortingsvalget 2017 nærmer seg med stormskritt. Vet du hvem du skal stemme på?

Nasjonalt SRHR (seksuell og reproduktiv helse og rettigheter)-nettverk har kartlagt partienes arbeid med temaer relatert til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Som koordinator for nettverket har Sex og samfunn samlet ni spørsmål som har blitt sendt ut til alle partiene. Spørsmålene er basert på innspill fra medlemmer av nettverket.

Alle partiene har svart på spørsmålene. Vi har delt inn svarene i tre dokumenter, fordelt på følgende kategorier:

Seksuelle og reproduktive helsetjenester

Forebygging av seksuelt overførbare infeksjoner

Seksualitetsundervisning 

Alle svarene kan også leses og lastes ned i ett samlet dokument.

Godt valg!