De tre finalistene er…

Nå er det opp til deg å bestemme hvem som skal vinne Skamløsprisen 2018!

Juryens topp 3 til å vinne årets Skamløspris er:

  • Carina Elisabeth Carlsen
  • Mia Landsem
  • PUST UT

Hvem bør vinne Skamløsprisen 2018? Avgi din stemme nå! Frist er 1. august.

 

Dette er de tre finalistene

Carina Elisabeth Carlsen er humanist og kroppspositivist, og jobber for at alle skal bli akseptert for den de er. Hun ønsker å bryte ned vrangforestillinger og utfordre forutinntatte holdninger, nettopp for at mennesker som ikke passer inn i vedtatt samfunnsnormer skal slippe å føle skam. Skamfølelse gjør det vanskelig å være trygg både på seg selv og sine omgivelser, og er opphav til psykisk uhelse. Dette har Carina grepet tak i, og jobber forbilledlig for at alle mennesker skal kunne elske og akseptere seg selv. Hun er også en fin talsperson for psykisk helse og det å være annerledes.

 

 

 

 

 

Mia Landsem harde siste årene jobbet konkret opp mot nettsider som deler og sprer private bilder uten samtykke. Hun får 10-15 henvendelser i døgnet og behandler alle henvendelsene hun får. Hun tar også tak i saker der hun ikke blir oppfordret, men der hun kommer over bilder som er krenkende og som misbruker andre. Mia gjør en stor forskjell for andres liv og psykiske helse og bidrar til å fjerne skam hos personer som opplever å få intime bilder av seg spredt.

 

 

 

 

 

 

PUST UT er det eneste tilbudet i Norge for skeive mennesker med utviklingshemning, og jobber hardt for å synliggjøre denne gruppen. Mennesker med utviklingshemning er en allerede stigmatisert gruppe, og mange opplever å ikke bli ansett som voksne og seksuelle mennesker, og når de i tillegg har en “annerledes” legning, opplever de ofte en dobbel stigma. De som har deltatt på PUST UT snakker mye om det å ikke lenger skamme seg over hvem de er, både når det gjelder kropp, identitet og seksualitet, og de har utviklet en følelse av å være stolte av hvem de er.