Deputasjon i Oslo kommune

Vi har denne uken deltatt i deputasjon i to utvalg i Oslo kommune i forbindelse med foreslått budsjett for 2020.

I vårt møte med helse- og sosialutvalget formidlet vi blant annet hvilke konsekvenser det vil få for Sex og samfunns tilbud dersom foreslåtte kutt gjennomføres. Vi trakk også frem gode tiltak igangsatt av kommunen, tiltak vi mener må følges opp:

  • Arbeid med å utvikle en Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse
  • Gratis prevensjon til unge under 16 år
  • Gjennomgang og kartlegging av tilbudet om helsestasjon for ungdom

 

I vårt møte med kultur- og utdanningsutvalget var fokuset vårt på seksualitetsundervisning, og vi hadde følgende punkt vi ønsker komiteen skal ta initiativ:

  • Gjennomføre en evaluering av seksualitetsundervisning i Osloskolen
  • Tilby mer seksualitetsundervisning, som starter tidligere og gis hyppigere
  • Sørge for at undervisere får informasjon om og benytter seg av de verktøyene som utvikles
  • Følge opp Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse

 

Våre skriftlige og muntlige innspill kan alle leses her.